« Tagasi

Raamatukogu pakub erinevaid teenuseid

Toomas Reinpõld  Vali Uudised(2005), 28. september, nr. 75, lk. 4.

 

Põltsamaa linnavolikogu kuulas ära ja kinnitas hiljuti Jõgevamaa Keskraamatukogu aegunud eeskirjade asemele uued, kuhu oli sisse viidud mitmed märkimisväärsed muudatused. Ühena neist olgu märgitud raamatukogu uus tarkvara, mis võimaldab laenutajatest saada igal ajahetkel täpse ülevaate.

Jõgevamaa Keskraamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul olid eelmised raamatukogu kasutamise eeskirjad vastu võetud 2001. aastal.

"Tegime uutesse raamatukogu kasutamise eeskirjadesse ka mõningaid muudatusi. Nii võib raamatukogu lisaks põhiteenustele osutada ka eriteenuseid, mis võivad olla ka tasulised," selgitas Rutt Rimmel.

Eriteenuste tasu määramise õigus on Põltsamaa linnavalitsusel. Avalikule teabele on raamatukogus juurdepääs tasuta, lugejaks registreerimine toimub aga isikuttõendava dokumendi esitamisel, millele tuleb lisada ka foto. See toiming maksab kliendile 25 krooni. Siis saab lugeja endale elektroonilise lugejakaardi. Inimestele, kes soovivad raamatukogu külastada ainult ühe päeva jooksul, väljastatakse külaliskaart. Väljapoolt Jõgevamaad raamatukogust raamatuid laenutavad inimesed peavad maksma raamatute eest tagatismaksu, mille suuruseks on täiskasvanute osakonnas vähemalt 50 krooni ja lasteosakonnas vähemalt 25 krooni.

"Sellise muudatuse tingisid raamatute küllalt kallid hinnad," kinnitas Rimmel.

Koju laenutatakse raamatuid 14 päevaks ja korraga mitte rohkem kui 5 raamatut. Uue teenusena pakutakse raamatukogus kirjanduse reserveerimise võimalust. Küll ei puuduta reserveerimise võimalus lasteosakonna poolt pakutavat ilukirjandust.

"Raamatute reserveerimise võimalust teistes raamatukogudes ei pakuta, kuid

tulles vastu kohalike elanike soovidele otsustasime siiski seda teenust osutada," rääkis Rimmel.

Raamatute reserveerimise teenust pakutakse tulenevalt raamatute väikesest eksemplaarsusest, mis on omakorda tingitud raamatute kõrgetest hindadest. Uue teenusena on lugejate kasutada laenutusosakonnas olevad arvutid, mille abil saab klient otsida endale vajalikku kirjandust. Praegu on Põltsamaa raamatukogu lasteosakonnas umbes 1000 lugejat ning täiskasvanute osakonnas 2000 lugejat.

Võlgnikud registreeritakse automaatselt

Raamatukogul on olemas interneti kodulehekülg, millel kirjas raamatukogu võlglaste nimed. "Meil on väga väikesed võimalused "koputada" lugejate südametunnistusele, et nad võlgu olevad raamatud raamatukogule tagastaksid. Üheks selliseks võimaluseks ongi internet," ütles raamatukogu direktor uut korda tutvustades.

Raamatukogu arvutiprogramm on koostatud selliselt, et raamatukogule võlgu olevate lugejate nimed satuvad raamatute tagastamise tähtaja ületamisel automaatselt võlglaste nimekirja. Sellest nimekirjast saab lisaks võlgniku nimele näha raamatute arvu ja päevade arvu, mis tagastamise tähtajast on möödunud.

Rutt Rimmel lausus:

"Minu jutust ei tohiks jääda muljet nagu oleks raamatukogul tõsiseid probleeme võlgnikega. Raamatukogu klientide hulgas moodustavad raamatute võlgnikud vaid ühe protsendi."

Helje Tamme kui haridusja kultuurikomisjoni esimees avaldas arvamust, et tõhusam kui võlglaste ülesseadmine raamatukogu kodulehele, oleks nende nimede äramärkimine kohalikus ajalehes. Samas arvas ta, et raamatukogu siseasjad jäägu ikka raamatukogu töötajate otsustada ja linnal tuleb nende otsuseid aktsepteerida. Linnavolikogu liikmed jäid raamatukogu kasutamise eeskirjadega igati rahul ning need kinnitati kehtivaks õigusaktiks.