« Tagasi

Avalik Internetipunkt Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus

Piret Põldre  Vali Uudised(2005), 28. september, nr. 75, lk. 4.

 

Avalikud Interneti-punktid on saamas raamatukogude lahutamatuks osaks. Teenust kasutavad kõige rohkem õppurid ja töötud, nii suhtlemiseks, õppimiseks kui avalikule teabele juurdepääsuks.

Põltsamaa raamatukogus asuvavalik Interneti-punkt (AlP) on avatud igaühele, kel vanust vähemalt 12 eluaastat ja omandatud algteadmised arvuti kohta. Kui AlP-i kasutajate vanuse alampiir on määratletud, siis ülempiir puudub. Statistika näitab, et kõige rohkem külastavad AIP-i siiski õpilased, keda on registreeritud poole rohkem kui töötuid, pensionäre, koduseid ja töötavaid. Levinuimad teenused on internet, elektronpost ja printimine.

AIP-i uksest astuvad sisse ka töötud ja pensionärid

Üha enam astub AIP-i uksest sisse pensionäre ja töötuid. Pensionärid otsivad infot tervisega seotud lehekülgedelt. Töötud kasutavad internetis töö- ja tööjõu vahendusega tegelevate portaalide teenuseid. Üliõpilased ja õpilased teevad oma koolitöid ja prindivad õppematerjale jne. Alg- ja põhikooli õppurite käsutuses on ka lasteraamatukogus asuv lugemissaali nn 15-minuti arvuti, kui nad on end lugejaks registreerinud.

Avaliku teabe kõrval on oluline suhtlemine Avaliku Interneti-punkti põhieesmärgi - tagada kodanikele avalik teave - üle domineerib suhtlemine. Ega puhast avalikku teavet ei saagi internetis selgelt eristada. Ja seetõttu pole avaliku teabe nõudlejad ka eelistatud. Piirangud on arvutimängudele ja ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevatele materjalidele. Ülipopulaarsed on suhtlemisportaalid www.rate.ee ja välismaine www.msn.com.

Avaliku Interneti-punkti kasutamise esimene tund on tasuta

Kuna arvutite töökohti on üksnes kolm, siis on soovi· tav ette registreerida. Aga ka ilma registreerimata kohale tulles on võimalik kasutada ühte arvutit ootejärjekorraga, I5·minuti arvutina. Eeltingimus on isikuttõendava dokumendi või raamatukogukaardi esitamine.

AIP-i kasutamise esimene tund on tasuta, tasulised on lisateenused. Lisateenused on printimine ja arvuti kasutamise lisaaeg.

Võimaluste realiseerimine ja teenuseks kujundamine seisab alles ees

Rahvaraamatukogu üks põhieesmärk on võimaldada avalikule teabele juurdepääsu ja avaliku Interneti-punkti teenus võimaldab ligipääsu digitaalsele avalikule infole ning vahendab tarbijale avalikus andmesidevõrgus levitatavat infot ja pakutavaid teenuseid.

Mõned avalikud Interneti-punktid pakuvad lisateenustena skaneerimist, plaadikuulamist, arvutimänge, faksi saatmist ja arvutiõpet, aga seda juhul, kui see ei sega avaliku teabe kasutamist soovijaid. Seega on AlP laia spektriga ning kõigi võimaluste realiseerimine ja teenuseks kujundamine rahvaraamatukogudes seisab alles ees. Kõige enam sõltub see pakutavatest digitaalsetest teenustest ning teiselt poolt teenuse tarbija huvidest ja vajadustest.