« Tagasi

Neljapäeval streigivad ka Jõgevamaa kultuuritöötajad

Reet Kukk  Vooremaa(2003), 2. detsember, nr. 139, lk. 2.

 

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO ja valitsus ei saavutanud kokkulepet 2004. aasta palgakokkuleppe sõlmimise küsimuses. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO nõue oli, et kõrgharidusega töötaja palga alammäär, kui ta töötab kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga, on võrdne vabariigi keskmise palgaga, mis prognooside kohaselt on 2004. aastal 7362 krooni. Sellest tulenevalt korrigeeritakse teiste töötajate palgamäärasid. Valitsus pakkus haridus- ja kultuuritöötajate palgavahendite kasvuks 8 protsenti.

Jõgevamaa kultuuriasutustest osalevad toetusstreigis eeldatavalt Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, Jõgeva Linnaraamatukogu, Mustvee Linnaraamatukogu, Mustvee Kultuurikeskus, Mustvee Muusikakool, Põltsamaa Muusikakool, Laiuse Raamatukogu, Lustivere Raamatukogu, Pala Raamatukogu, Siimusti Raamatukogu, Torma Raamatukogu, Tõikvere Raamatukogu, Voore Raamatukogu. Toetusstreik toimub 4. detsembril ja kestab enamikus nimetatud asutustest 4 tundi.

Streigi päeval, 4. detsembril toimub Tallinnas Toompeal meeleavaldus, mille eesmärk on taotleda sotsiaaldialoogi arendamist euroopaliku mudeli järgi. Meeleavaldusel esitatakse avalik pöördumine, kus nõutakse ka kohalike omavalitsustega kollektiivsete läbirääkimiste arendamist nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil ja kohalike omavalitsuste kultuuriasutuste töötajatele väärilise palga kehtestamist.

Jõgevamaa kultuuritöötajate ametiühing toetab taotlust kaasata alates 2004. aastast üleriigilistele palgaläbirääkimistele kõikide kultuurivaldkonna asutuste omanike ja tööandjate täisvolitustega esindajad. Peame õigeks, et ühtset palgapõhimõtet rakendaksid kõik kultuuriasutuste omanikud ja tööandjad, sõltumata nende juriidilisest halduskuuluvusest, rahastamise allikatest või geograafilisest asukohast Eestis.
Soovime kultuuritöötajale õiglast, tööjõuturul konkurentsivõimelist ja tulemuslikule tööle motiveerivat palka.

Leiame, et kultuuritöötaja peaks oma töö materiaalse väärtustamise kaudu kuuluda keskklassi, mitte vaesemasse ühiskonnakihti.

Oleme vastu kultuuriasutuste sulgemisele, mida põhjendatakse kui kokkuhoiupoliitikat ja efektiivset majandamist.