« Tagasi

Lugemine on täiesti lubatud

Ülle Lätte Vali uudised(2002), 23. oktoober, nr. 82, lk. 2.

 

Vabariigis on käimas traditsioonilised raamatukogupäevad, tänavuseks deviisiks "Lugemine lubatud". 20.-30. oktoobrini kestev üritus pakub osavõtjaile hulgaliselt huvitavat tegevust. Tänavuste raamatukogupäevade üks eesmärke on juhtida tähelepanu, vajadusel avardada laste lugemisvõimalusi ja lugemisvara.

Raamatukogupäevi on peetud juba palju aastaid, kuid järjepidevuse on mammutüritus saanud alates Eesti taasiseseisvumisest.

"20. oktoobri üritus kandis nimetust "Üleriigiline ettelugemise päev. Lugemine lubatud". Meie maakonna põhiüritused toimusid 21. oktoobril. Samal päeval toimus ka Tallinnas Rahvusraamatukogu konverentsisaalis raamatukogupäevade avamine. Viid läbi viktoriin. Ürituse avamisel esinesid ka kultuuriminister Margus Allikmaa ja haridusminister Mailis Rand.

23. oktoober on kuulutatud "Eesti Raamatu Päevaks", mis oleks nagu väikeseks jätkuks toimunud Eesti Raamatu Aastale. Püüame edasi hoida Eesti raamatu traditsioone," räägib Reet Kukk, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu peaspetsialist. Põltsamaal asuva Jõgeva Maakonna keskraamatukogu põhiürituseks on 24. oktoobril kiriklas toimuv kohtumine Malle Pärnaga.

Reet kukk ütleb, et 28. oktoobril toimub rahvusraamatukogus veel üks oluline

vabariiklik sündmus, konverents "Kas sunnitud armastus?", mida korraldab Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, kuhu Põltsamaalt sõida", Rutt Rimmel.

"Meie maakonnas kulmmeeruvad raamatukogupäevad 30. oktoobril Jõgeva Kultuurikeskuses 2. maaraamatukoguhoidja päevaga (Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Jõgeva maakonna raamatukogudega)," ütleb Reet Kukk. Selle põhilisteks korraldajateks on Jõgeva Linnaraamatukogu, Laiuse raamatukogu ja Jõgeva Maakonna keskraamatukogu.

"Igal aastal viime raamatukogupäevade raames kooliõpilastele läbi raamatukogutunde. Tänaseks (teisip.- allakirjutanu märkus) on kaks klassi juba käinud," räägib Siiri Õunap, Jõgeva Maakonna keskraamatukogu teenindusosakonnajuhataja, kes viib raamatukogutunde läbi gümnaasiumiklassidele. Õpilaste nooremale kooliastmele viiakse tunde läbi lasteraamatukogu poolel.

"Raamatukogus on palju muutunud, enam ei kasutata kaart-, vaid elektronkatalooge. Lapsed said ürituse raames ka informatsiooni, millised võimalused on leida vajaminevat trükist väljaspool meie raamatukogu teistest kogudest," jutustab Siiri, kes on tegev ka kiriklas toimuval üritusel, kus külalisesinejaks Malle Pärn.

"Malle Pärna tänavuseks esinejaks valimisel on mitu põhjust, üheks neist Põltsamaa kiriku 50. taaspühitsemisnädal, millise üritusega külalise esinemine hästi haakub. Malle Pärn on mitmekülgne huvitav inimene, kes julgeb iga asja kohta välja öelda oma arvamuse. Tal on ilmunud kaks luulekogu "Läbi kõrbe" ja "Tuulte meelevallas". Ta tegeleb nii laste- kui ka näitekirjanduse tõlkimisega. Malle Pärna arvamusveerge on tihtilugu avaldatud ajalehtede veergudel. Ta on inimene, kes valutab südant meie elu igasuguste eetikaprobleemide üle," teavitab Siiri lisades, et külalise seisukohavõtud on väga huvitavad ja kohtumine saab sellest lähtuvalt kindlasti väga huvitav tulema. Malle Pärn on ka diakooniatöötaja ja õppinud teoloog.