« Tagasi

Keskraamatukogu sai juurdeehituse eskisprojekti

Vaike Käosaar  Vooremaa(2000), 18.november, nr. 134, lk. 4.

 

Maakonna keskraamatukogu jaoks Põltsamaal on valmis saanud juurdeehituse eskiisprojekt, mis nüüdsest on tutvumiseks väljas nii raamatukogus kui ka Põltsamaa linnavalitsuses.

Eskiisprojektiga on paika pandud pigem lootused ja vajadused. Kas ja millal jõutakse lõpliku projektini, seda ei osanud keskraamatukogu direktor Vaike Oro neil päevil kommenteerida ja vaevalt suudab seda teha Põltsamaa linnavalitsuski, kes oli projekti tellija. Kõik oleneb sellest, millised on edaspidi nii riigi kui ka linna rahalised võimalused. Eskiisprojekti kohta tuleb öelda oma sõna linnavolikogul ning projekti kinnitab lõplikul kujul vastavalt ehitusmäärusele linnavalitsus.

Projekti koostamiseks välja kuulutatud konkursi võitis OÜ Põpro ning projekteerimistöö tegi Sirje Aaving. Juurdeehitusaaks pindajuurde lugemissaalja suureneks ka lasteosala ruum. Mõlemas on praegu võrdlemisi kitsas, sest lugejate arv on Põltsamaal järjest suurenenud. Juurdeehituse esialgseks maksumuseks on plaanitud 2 miljonit krooni.