« Tagasi

Raamatukoguhoidjad käisid aastakoosolekul

Vaike Käosaar  Vooremaa(2000), 9. märts, nr. 28, lk. 4.

 

Möödunud nädalal pidas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing Tallinnas rahvusraamatukogus kõnekoosoleku ning sellele järgnenud aastakoosoleku, millel osales ka üheksaliikmeline Jõgevamaa raamatukogutöötajate esindus.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kui raamatukogutöötajate kutseühing ühendab ligemale 700 inimest ning on eelkõige loodud kaitsma nende huve. Oma iga-aastastel kõnekoosolekutel käsitletakse raamatukogutöös parasjagu aktuaalseid küsimusi. Tänavu olid kõige teravamaks kõneaineks haldusreformi ning raamatukogude kui teabekeskuste arendamisega kaasnevad probleemid.

Selleaastasel kõnekoosolekul pidas ettekande Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Mart Meri, kes kõneles raamatukogude osast ühiskonnas. Vaeti ka viimasel ajal väga palju kõneainet pakkunud rahva- ja kooliraamatukogude ühendamise teemat.

Maakonna keskraamatukogu peaspetsialist Tiiu Pihlakas:

"See on küll läbimõtlemata asi. Vahest veerand töökohta, mis sellest kokkuhoidu tuleks, ei ole mingi võit. Pigem tekitab probleeme see, kuidas üks asutus teise sees töötama hakkab. Veelgi enam teeb aga muret infotehnoloogia mahajäämus. Raamatukogud on muutunud järjest populaarsemaks ja oleks loomulik, et neist kujuneksid teabekeskused, rahastamisvõimalused on aga kehvad."