« Tagasi

Raamat, mis paljastab metsavendade saladusi

Heli Salong Vali Uudised (2019), 20. veebruar, nr. 14, lk. 2.

Vali Pressis ilmus asja trükist ajalooline uurimus „Aimla metsavennad", mis viib lugejad endise Võisiku valla metsadesse ja rabadesse. Sündmused, inimesed ja kohanimed on tuttavad vanema generatsiooni põltsamaalastele, kuid ka paljudele lähiümbruse elanikele. See mis sõjajärgsetel aegadel siinkandis toimus on kaetud saladuslooriga, mida raamatu autor Urmas Kuusik püüabki kergitada.

Uurimuse koostamisel on kasutatud allikatena kohalike elanike meenutusi, arhiivis olevaid juurdlustoimikuid ja arheoloogilist luuret. Käsitletakse erineval ajal tegutsenud vastupanuvõitluse gruppe, nende liikmeid ning saatust. Raamatut illustreerib rohke pildimaterjal.

Esimesed andmed piirkonna vastupanuvõitlejate tegevusest pärinevad 1944. a sügisest, kui Nõukogude vastuluure purustas Soome luurevõrgustiku Eestis.

Viimased andmed lahingutegevusest pärinevad 1955. aasta sügisest. Rohelise Sandarmeeria nimelise metsavendade grupi elukoht oli punkriarhitektuuri seisukohalt ainulaadne, asudes soosaarekesel keset ringlaugast. Lahingus okupatsioonivägedega langesid kõik punkris viibinud vastupanuvõitlejad. Tegemist on seni vähetuntud Eesti metsavendade rühmaga, kuid kelle tegevust käsitles nii tollane Nõukogude massimeedia kui Välis-Eesti ajakirjandus.

Seni on avalikkusel teadmata fakt, et 1987. aastani varjas ennast Lebavere külas okupatsioonivõimude eest mees, keda saaks lugeda viimaseks metsavennaks. Eesti iseseisvuse taastamiseni jäi siis veel neli aastat. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva möödumisel on oluline teada mehi, kes uskusid Eesti vabadusse. Paljudest meestest ei saa me aga kunagi teada. Nende saatuseks oli saada oma nimetule hauale elavast kasepuust rist.

Huvilised saavad kohtudada autoriga raamatu esitlusel Põltsamaa raamatukogus esmaspäeval 25.veebruaril kell 17.30.