Hõimupäevade salongiõhtu

Põltsamaa Teataja  (2019), 1. november, nr. 54, lk. 3.

24. oktoobril tähistati Põltsamaa raamatukogus salongiõhtuga iga-aastaseid hõimupäevi. Külla olid tulnud Kauksi Ülle ja Evar Riitsaar. Kauksi Ülle raakis oma uusimast luulekogust "Imäpuu" ning esitas luuletusi ka lauludena koos elukaaslase Evar Riitsaarega, kelle trummi või lõõtspilli saatel said need hoopis võimsama kõla. Kuulajate seas oli ka inimesi, kelle juured ilmselt sealtsamast Setomaalt, sest nende kaasaelamine oli puhuti silmaga näha. Lõunaeesti murdes räägitud jutt sai siiski ka kõigile teistele mõistetavaks. Kauksi Ülle rääkis oma luuleloomingust ning tööst pärimuskultuuri säilitamisel.

Evar Riitsaar on kunstnik ja hõbesepp, kes kolmel Seto kuningriigi päeval on valitud Setumaa ülemsootskaks, ta on loonud tahvelmaale Seto ainetel, kujundanud raamatuid ja restaureerinud hooneid. Praegu peab Obinitsas kunstigaleriid "Hal'as Kunn", kus ühtlasi Eesti ainukese sõlemeistrina valmistab seto pärimuslikke hõbesõlgi. Aastal 2015 pälvis ta Pärandihoidja tiitli, 2017 Valgetähe V klassi teenetemärgi ja aastal 2018 Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia.

Ülle Kauksi on avaldanud luuleraamatuid, näidendeid ja proosakogumikke. Tema näidendi "Taarka" põhjal valmis film "Taarka" (2008), mis on ainus lõunaeestikeelne film maailmas. Tal on olnud tegev Võru raadios ja Fennougria sihtasutuse Tartu Keskuses. Kauksi Ülle looming on valdavalt lõunaeestimurdeline.

1992. aastal pälvis ta Bernard Kangro kirjanduspreemia, 2004 Gustav Suitsu stipendiumi ja 2006 Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Aastal 2008 valiti Kauksi Ülle aasta naiseks. 2019. aastal pälvis ta Juhan Liivi luuleauhinna luuletuse "Ilmäpuu" eest.