« Tagasi

IN MEMORIAM

 

Raamatukogu (2019) nr. 6, lk. 41.

IN MEMORIAM

Vaike Oro

15. oktoober 1936 - 5. detsember 2019

Eesti raamatukogundus on kaotanud ühe oma legendaarsetest raamatukogutöötajatest, aktiivse kultuuri-ja ühiskonnategelase. 5. detsembril 2019 lahkus meie seast Vaike Oro, kes töötas Põltsamaal raamatukoguhoidja ja lasteraamatukogu juhatajana aastail 1957-1970, raamatukogu juhatajana/ direktorina aastail 1970-2005.

Vaike Oro sündis Jõgeval 15. oktoobril 1936. Lapsepõlv ja algkooliaastad möödusid Jõgevamaal Aidus, õpingud jätkusid Jõgeval ja Kiviõlis. Pärast keskkooli lõpetamist asus Vaike 1957. aastal tööle Põltsamaa lasteraamatukokku laenutajaks. Töökoht osutus vägagi sobivaks -see oli valik kogu eluks. Juba järgmisel, 1958. aastal sai Vaikest Põltsamaa Lasteraamatukogu juhataja. Raamatukogundusliku kõrghariduse omandas ta töö kõrvalt E. Vilde nim Tallinna Pedagoogilises Instituudis 1968. Vaike abiellus 1963, perekonda sündisid poeg Margus ja tütar Maris. A-il 1970-1974 töötas Vaike Oro Jõgeva Rajooniraamatukogu juhatajana, 1974--2005 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu direktorina. Raamatukogujuhina pidi Vaike korraldama raamatukogude tsentraliseerimist 1974. aastal, detsentraliseerimist 1990-ndate alguses ning kahel korral põhjalikult renoveerima raamatukoguhoonet Põltsamaal.

Aastate jooksul jätkus Vaikel energiat ka mujale- nii kooli kui ka kultuurimajja. 1960-ndatel lavastati Põltsamaal ju operettegi, kus Vaike kaasa lõi, muust isetegevusest rääkimata. Kogu oma raamatukogutegevuse jooksul korraldas Vaike ise väga palju kultuuriüritusi, kohtumisi ja konverentse. Aktiivselt osales ta ka kodukoha ajaloo tutvustamisel giidina ja muinsuskaitseseltsi tegevuses. Olles ise suur reisihuviline, organiseeris Vaike maakonnal raamatukogutöötajatele mitmeid välisreise: Kaljalasse, Norrasse, Leetu-Poolasse ja Austriasse, kus lisaks kultuuriobjektidele külastati ka raamatukogusid.

Aastail 1990-1994 oli ta Jõgeva Maavolikogu liige ja kaks koosseisu Põltsamaa Linnavolikogu liige. 48 aastat tublit tööd ühes ja samas asutuses vääris tunnustamist arvukate preemiatega: Eesti NSV teeneline kultuuritegelane (1980), Põltsamaa linna teenetemärk (2002), ERÜ aastapreemia (2004), Eesti Kultuurkapitali elutööpreemia (2006) jt. Eesti Vabariigi juubeliaastal valiti Vaike Oro sajandi 100 raamatukoguhoidja hulka.

Jääme kurbusega mäletama energilist, tegusat ja elurõõmsat kaaslast.

Põltsamaa Raamatukogu

Jõgevamaa raamatukogu töötajad