« Tagasi

Tööpakkumine

Põltsamaa Raamatukogu kuulutab välja konkursi

teenindusjuhi ametikohale.

Peamisteks ülesanneteks on:

Kvaliteetse ja kaasaegse teeninduse korraldamine ja koordineerimine raamatukogus.

Kogude kujundamine.

Raamatukoguteenuste arendamine.

Kasutajakoolituste, kirjandusürituste, näituste jm sündmuste koordineerimine. 

Raamatukogu turundustegevuste korraldamine, uute reklaamväljundite leidmine.  

Töö analüüsimine ja selle alusel edasiste tegevuste korraldamine.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

Erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos raamatukoguhoidja kutsetunnistusega või valmisolek läbida kutsekoolitus.

Hea arvuti, nutiseadmete kasutamise oskus. 

Algatusvõime ja loovus. 
Valmisolek uuenduste väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.

Eesti keel kõrgtasemel ja vähemalt üks võõrkeel suhtlustasandil. 

Väga hea suhtleja.

Avaliku esinemise valmidus, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. 

Valmidus meeskonnatööks.

Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb:

Juhtimisalane kogemus. 

Hea kirjanduse tundmine ja suur lugemus.  

Isikliku auto olemasolu ja autojuhiload.

Meie pakume:

Mitmekesist ja huvitavat tööd. 

Eneseteostamise võimalust kaasaegses keskkonnas. 

Konkurentsivõimelist palka. 

Üldandmed:

Töökoht: Põltsamaa Raamatukogu, Veski 3, Põltsamaa

Tööaeg: täistööaeg 

Tööle asumise aeg: september 2019 

Töö liik: tähtajatu 

Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid hiljemalt 15. augustiks 2019 

elektrooniliselt Rutt.Rimmel@poltsamaark.ee või aadressil Veski 3, Põltsamaa 48106: 

  1. Avaldus  
  2. CV 
  3. Nägemus tulevasest tööst  

Lisainfo: tel 7762401, 58118919