« Tagasi

Varasemad väljaanded

Põltsamaa mineviku jälgedes : [Neli matkarada muinasaja uurija O. Raudmetsa avastatud muinasasukohtade tutvustamiseks] / Eessõna Tiiu Pihlakas. [Paide], [1990]. 13 lk.

Eesti Aleksandrikool ja põllumajanduslik haridus : 100 aastat kooli asutamisest / Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee ; Olustvere Sovhoostehnikum. Tallinn : Valgus, 1988. 135, [1] lk. : ill.

Tillo, Julius. Näidismajand näitab ennast : [Adavere näidissovhoos]. Tallinn : Eesti Raamat, 1986. 108, [2] lk. : ill. (Publitsistika võistlus).

Tillo, Julius. Kirjad kolhoosist : [M. Lillevere nim. Kolhoos]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983. 67, [1] lk. : ill.

Vahtre, S., Piirimäe, H. Meie kaugem minevik. Tallinn : "Valgus", 1983. Sisaldab : Liivimaa kuningriik lk. 115-118.

Veskis, Eino. Jõgeva rajoon. Tallinn : Eesti Raamat, 1982. 97, [3] lk. : ill. (Siin- ja sealpool maanteed). Sisaldab : Põltsamaa ja selle ümbruse kohta lk. 82-92.

Joonuks, Helmut. Põltsamaa jõgi : [Tutvustaja]. 2., täiend. ja parand. tr. Tallinn : Eesti Raamat, 1981. 63 lk. : ill.

Joonuks, Helmut. Pedja jõgi. 2., täiend. tr. Tallinn : Eesti Raamat, 1978. 84 lk. : ill.

Magnus, Hilda, Laigna, Karl. Puurmani. Tallinn : Eesti Raamat, 1978. 64 lk. : ill. (Oma silmaga).

Remmel, Helve. Vooremaa. Tallinn : Eesti Raamat, 1978. 178, [2] lk. : ill.

Lühhike õppetus / Saatesõna Juhan Peeglilt. Faksiimiletr. Tallinn : Valgus, 1976. 159, [6] lk.

Magnus, Hilda, Laigna, Karl. Põltsamaa. 2., täiend. tr. Tallinn: Eesti Raamat, 1975. 124 lk. : ill.

Joonuks, Helmut. Põltsamaa jõgi. Tallinn : Eesti Raamat, 1971. 87 lk. : ill.

Läbi kahe sajandi : [Kakssada aastat eesti ajakirjandust : Artiklite kogumik] / koostanud Juhan Peegel. Tallinn : Eesti Raamat, 1971. 262 lk. : ill., portr. Sisaldab : J. Peegel. Veel A. W. Hupeli osast esimeses eestikeelses ajakirjas lk. 7-10. 

Magnus, Hilda, Laigna, Karl. Põltsamaa. Tallinn : Eesti Raamat, 1970. 120 lk. : ill.

Veskis, Eino. Seal, kus voolab Pedja. Tallinn Eesti Raamat, 1970. 86 lk. : ill.

Peegel, Juhan. Eesti ajakirjanduse algus (1766-1857). Tallinn : Valgus, 1966. 145, [3] lk. : ill. Sisaldab : "Lühhike õppetus..." lk. 10–[25].

Põltsamaa linna kultuurimaja segakoor "Heli" : 1840-1965 / Eesti NSV Kultuuriministeerium. Põltsamaa, 1966. 44 lk. : ill. Kaanel pealkiri : Põltsamaa segakoor 125.

Jõgeva rajoonis. Eesti NSV 25. aastapäevale pühendatud kodu-uurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965 : Ettekannete lühikokkuvõtted / ENSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise komisjon ; Eesti Geograafia Selts. Tallinn, 1965. 130, [2] lk. Sisaldab : Põltsamaa kohta lk. 23-25, lk. 94-101 ; A. W. Hupeli kohta lk. 111-119.

Raamot, Mari. Minu mälestused. 1-2. [New York] : Kultuur, 1962. 383 lk. : ill. 

Eisen, J. M. Esivanemate varandus / Koostaja H. Tampere. Tallinn : ERK, 1958. 252 lk. : ill.

Hinnom, Arnold. Suur heitlus : Mälestusi rahvusväeosade ajast ja vabadussõjast. Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1955. 304 lk. Sisaldab : Tagavarapataljoni tegevusest Põltsamaal, elamisest Uue-Põltsamaa mõisaomaniku von Lilienfeldti juures, enamlaste võimupüüdlusest, sakslaste tulekust, Jakob Saameri hukkamisest, Kaitseliidu loomisest jne. Lk. 33-64, 95-100.

Puhk, Heino. Eesti 1940 : Ajalooline geograafia = Estonia Estonorum. Ontario : Oma Press, 1955. 541 lk. : ill. Pealkiri ja märksõnastik ka inglise ja rootsi keeles. Sisaldab : Põltsamaa lk. 297–298.

Kutseharidus Eestis. Tallinn : Haridusministeeriumi kutseoskuse keskuse osakond, 1938. 484, [2] lk. : fot., portr. Sisaldab : Eesti Aleksandrikool lk. 202 - 206, Põltsamaa Tööstuskeskkool lk. 264 - 267, Põltsamaa Eratööstusõpilastekool lk. 288, Põltsamaa Kodutööstuskeskkool lk. 342 - 344.

Sakalamaa elu : Viljandimaa kultuur- ja majanduselu kroonikat / andmestiku kogunud Arvo Leetmaa, toimetanud ja redigeerinud J. Araste. Pärnu : Sõna, 1936. 182, [24] lk. : fot., portr. Sisaldab : Põltsamaa lk. 78 - 90, Vana-Põltsamaa lk. 91 - 95, Uue-Põltsamaa lk. 95 - 96.

Kutsar, E. Jaan Põldra : [Koopia]. Põltsamaa : Põltsamaa Põllumeeste Seltsi Kirjastus, 1937. 19, [1] lk. : ill. 

Vervolt, Karl. Põltsamaa miniatuure : [Koopia]. Põltsamaa : Joh. R. Heidmetsa trükk, 1937. 46 lk.

Vervolt, Karl. Põltsamaa sõnas ja pildis. Põltsamaa : K. Vervolt'i Kirjastus, 1935. 31, [1] lk. : ill.

Vervolt, K. Dr. K. A. Hermann. Põltsamaa Dr. K. A. Hermanni mälestamise komitee, 1934. 20 lk. : ill.

Vervolt, Karl. Põltsamaa enne ja nüüd : Põltsamaa linna, lossi ning sellega seot sündmuste ajalugu ja lossi kirjeldus : Põltsamaa juht. Põltsamaa, 1932. 31 lk. 

Arro, Elmar. Emil Hörschelmann, esimene Eesti helilooja : Tema laulude analüüs 75. surmapäeva puhul. Tartu : Eesti Helikunsti Selts, 1930, 18 lk.

Roos, Jaan. Põltsamaa minevik. Tartu : Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, 1914. 31 lk.

Jung, Jaan. Nurmegunde maa ja Põltsama lossi ja linna aja loust. Tartu : H. Laakman, 1879. 36 lk. (Kodu-maalt ; nr. 8 ja 9). Juurdeköide raamatule : "Järvamaa ja Paide lossi ja linna aja loust".