« Tagasi

Kodulugu

Täiskasvanute osakonnas paiknev kodulookogu:
 • Jõgeva rajooni ajaleht "Kolhoosnik" aastatest 1959, 1961 I p.a.
 • Jõgeva rajooni ajaleht "Punalipp" aastatest 1963-1988
 • Jõgeva maakonna ajaleht "Vooremaa" aastast 1989
 • Põltsamaa rajooni ajaleht "Kiir" aastatest 1955-1962
 • Põltsamaa kihelkonnaleht "Põltsamaa Teataja" aastatest 1990-1991
 • Põltsamaa piirkonna ajaleht "Vali Uudised" aastast 1991
 •  (DEAs)
 • Raamatud Põltsamaa ja Jõgevamaa kohta;
 • Teemamapid väljavõtetega arhiividest, artiklitega perioodilistest väljaannetest ja raamatutest
 • Fotokogu Põltsamaast ja Põltsamaaga seotud väljapaistvatest isikutest
 • Põltsamaa kodulookartoteek, mis sisaldab materjale alates aastast 1821 *
 • Jõgeva maakonna kodulookartoteek andmetega alates 1940. aastast *   
* Aastani 1996 kodulookataloog paberkandjal, aastast 1997 elektroonilises andmebaasis RIKSWEB leidumus märksõnade alusel
 
 
II Koduloolised artiklid digitaalarhiivis DIGAR Eesti Artiklid