« Tagasi

Põltsamaa muusikategelased

Alari, Villem
Villem Alari tuli Põltsamaale 1920. a, asudes õpetajana tööle Põltsamaa I rahvakoolis. 1948. aastast hakkas juhatama segakoori, mille eesotsas oli 1950. aastani, kui andis koori üle Heli Martinile.
-------------------------------------------------------------------------------

Altrov, Hannes
Klarnetist ja muusikapedagoog. Õppis Põltsamaal, siin alustas ka tänu V. Lemmikule oma pillimehekarjääri – läks 9. klassis puhkpilliorkestrisse ning alustas õpinguid Põltsamaa muusikakoolis. Muusikakooli lõpetas 1962. a diplomiga nr. 1, edasi Tallinna Konservatooriumi. Eesti Muusikaakadeemia klarnetieriala professor, puhkpilliosakonna juhataja.
Sünd 02.01.1944 Põltsamaal
--------------------------------------------------------------------------------
Aret, Kaarel (aastani 1936 Karl Vervolt)
Kaitseliitlane, haridus- ja kultuuritegelane. Põltsamaa Gümnaasiumi ja Põltsamaa Tööstuskooli riigikaitseõpetuse õpetaja. Andis gümnaasiumis võimlemist, laulmist, juhatas kooliorkestrit. Asutas Põltsamaa Laulu- ja Muusikaseltsi „Leelo", oli „Leelo" koorijuht. Maetud Põltsamaa kalmistule.
Sünd 05 04.1892 Riidaja vald
Surn 23.01.1938 Põltsamaa
--------------------------------------------------------------------------------
Erleman, Robert Julius
Oli Eesti Aleksandrikooli õpetaja aastail 1888-1891. Tema juhtimisel töötas kooli poistekoor, õpilastest koosnev meeskoor ja peamiselt Põltsamaa ja Pilistvere kihelkonnakooliõpetajatest moodustatud meeskoor. Mõlemad meeskoorid esinesid IV üldlaulupeol Tartus 1891. aastal.
Sünd 1851
Surn 1898
--------------------------------------------------------------------------------
Hermann, Karl August
Keeleteadlane, ajakirjanik ja muusikategelane. Õppis Anikvere külakoolis, 1864-1868 Põltsamaa kihelkonnakoolis ja saksa elementaarkoolis. Töötas Põltsamaa kihelkonnakoolis abiõpetajana ja 1871-1873 Peterburis õpetajana. 1935. a püstitati talle Põltsamaa parki mälestussammas (skulptor A. Leius).
Sünd.23.09.1851 Võhmanõmme k. 
Surn.11.01.1909 Tartu 
--------------------------------------------------------------------------------
Hörschelmann (Hoerschelmann), Emil Heinrich August
Pastor ja muusikategelane. Oli 1838-1853 Põltsamaa kirikuõpetaja. Asutas Põltsamaal 1843.a meeskoori, juhatas aastast 1845 ka segakoori. Püüdis parandada oma kihelkonna haridusolusid, asutades rea uusi vallakoole, kus suurt rõhku pandi ka laulmisele. Avaldas valimiku eestindatud sõnadega saksalaulukesi „Mönned armsad laulud…" (1847, kordustr. 1861). Hörschelmanni enda (eestikeelseist) vaimulikest lauludest on säilinud 16. Neli oma laulu avaldas ta kogumikus „Waimolikkud laulowisid nelja häälega…" (1852), mis on vanim eestikeelne segakoorilaulude kogu. Hermann avaldas kõik Hörschelmanni laulud raamatus pealkirjaga „Põltsamaa endise õpetaja E. Hörschelmanni laulud" (1885).
Sünd. 24.06.1810 Viru-Jaagupi
Surn. 04.07.1854 Peterburi 
--------------------------------------------------------------------------------
Kiilaspea, Ants
Koori- ja orkestrijuht, muusikapedagoog ja helilooja. Töötas 1930. aastatel ning 1940. a Põltsamaa Algkoolis õpetajana. Juhatas peale Karl Vervolti surma Põltsamaa segakoori „Leelo" ning Põltsamaa rahvamaja orkestrit. Lahkus Põltsamaalt sõja algusaastal.
Sünd.10.08.1909 Sultsi küla Aidu v.
Surn.12.06.1974 Tallinn 
--------------------------------------------------------------------------------
Lemmik, Voldemar
Muusikapedagoog, orkestri- ja koorijuht. Õppis Tallinna Konservatooriumis aastatel 1928-1936 trompetit, lõpetas eksternina 1943. a. 1. aprillil siirdus Põltsamaale, töötas ametnikuna linnavalitsuses ja majandusühingus. Organiseeris siin kohe puhkpilli- ja estraadiorkestri, juhatas koore, ansambleid, oli laulu- ja muusikaõpetaja Põltsamaa Keskkoolis. Mitmetel üldlaulupidudel olnud puhkpilliorkestrite üldjuht. 1959. a avati Põltsamaa muusikakool. Töötas selle direktorina pensionile minekuni aastani 1971. 1976. a siirdus elama tütre juurde Tallinnasse. 
Sünd. 05.02.1911 Dno, Pihkva kubermang
Surn.21.06.1999 Tallinn 
--------------------------------------------------------------------------------
Martin, Heli
Muusikaõpetaja ja koorijuht. Aastatel 1949-1983 töötas heli Martin Põltsamaa Keskkooli muusikaõpetajana, ta oli segakoori „Heli" dirigent aastatel 1950 - 1990 ning juhatas Põltsamaal mitmeid ansambleid.
Sünd 06.11.1926 Pilistvere
Surn 15.12.2012 Pilistvere Mein, Juhan
Anikvere segakoori juhataja, Uue-Põltsamaa Mällikvere mõisavalitseja. Alates 1892. a oli Eesti Aleksandrikooli lauluõpetaja, 1892-1898 Anikvere külakooli õpetaja. Asutas Põltsamaa segakoori ja Bürger Club'i (saksa) meeskoori. Oli M. A. Wilbergi järglane segakoorijuhi kohal kuni oma surmani. Segakoor hakkas tema juhtimisel osa võtma laulupidudest. Laulupeo võistulaulmisel sai kooriga 1891. a ja 1894. a sai kooriga II auhinna, 1896. a I auhinna. On maetud Põltsamaa kalmistule.
Sünd 10.06.1859 Suure-Jaani kih.
Surn 27.09.1912 Põltsamaa 
--------------------------------------------------------------------------------
Meister, E.
Õppis Põltsamaa nn. kõrgemas algkoolis (endine kihelkonnakool) ning hiljem keskkoolis. Organiseeris oma kodukohas Aidus segakoori. E. Meister tuli Põltsamaa Algkooli tööle 1940. a ja hakkas juhatama ka Põltsamaa segakoori, olles selle eesotsas ka sõja-aastatel.
--------------------------------------------------------------------------------

Naissoo, Uno
Helilooja ja pedagoog. Oli koos emaga Põltsamaal sõjaaastail (n.ö saksa ajal). Hakkas Põltsamaa kooli puhkpilliorkestris mängima Voldemar Lemmiku käe all. Uno Naissoo ema Ksenia Naissoo juhatas Põltsamaa naiskoori. Isa oli metsavend, kes hukkus lahingus. Lahkusid Põltsamaalt Pärnusse, kus Uno Naissoo lõpetas gümnaasiumi.
Sünd: 25.02.1928 Viljandi
Surn 05.01.1980 Tallinn
--------------------------------------------------------------------------------
Omel, Tõnu
Anikvere koolmeister Tõnu Omel oli esimene Põltsamaa pasunakoori, mis asutati 1865. a, dirigent. Maetud Põltsamaa kalmistule kabeliaeda. Haual orkestri poolt 1965. a paigutatud mälestustahvel.
--------------------------------------------------------------------------------
Palk (õieti Pailk), Karl
Karskus- ja kultuuritegelane, laulja Ott Raukase onu. Õppis Sulustvere külakoolis, Tartus gümnaasiumis ja ülikoolis, lõik kaasa üliõpilaskonna rahutustes 1905. a revolutsiooni ajal. Selle eest viibis kohtuotsuse põhjal 4 aastat Riia vanglas. Vanglast vabanenud, asus elama Sulustverre kodutalusse, hakkas tegelema seltsieluga. Kuulus kohalikku karskusseltsi ja juhatas selle segakoori, kus laulis ka tema õepoeg, tulevane „Estonia" teatri laulja Ott Raukas. Karl palk töötas veel mitmete mees- ja naisansamblitega ja juhatas veel 1960. aastate paiku meeskvartetti, milles ise ka kaasa laulis. On maetud Põltsamaa kalmistule n.n Kabeliaeda.
Sünd 28.10.1880 Sulustvere k.
Surn 19.02.1967 Sulustvere k.
--------------------------------------------------------------------------------
Jaan Põldra (end. Peterson)
Haridus- ja ühiskonnategelane. 1899. a tuli Põltsamaale algkooli juhatajaks, kus töötas kuni pensionile minekuni 1937. a. Asutas Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ning töötas selle direktorina. Juhtis Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi ning tuletõrje seltsi. Asutas Põltsamaale Ühispanga ning oli selle juhatuse esimees, juhtis alevi- ja linnavolikogu. Tema eestvedamisel ehitati Põltsamaale uus pritsimaja, Ühispanga hoone ning juurdeehitus Põllumeste Seltsimajale, kus asus hotell-restoran. Talle kuulub K. A. Hermanni mälestussamba püstitamise au. Juhatas Põltsamaa segakoori 1912-1940, v. a aastad 1914-1917, mil viibis sõjaväeteenistuses. Esines rahvaülikooli lektorina. Teda peeti parimaks kõnemeheks kogu Põhja-Viljandimaal, kelle kohta öeldi, et ta „vahel räägib koosolekud surnuks ja haub kõik munad mädamunadeks." Maetud Põltsamaa kalmistule nn elupuuaeda.
Sünd 08.06.1877 Holstre v.
Surn 03.06.1942 Põltsamaa 
--------------------------------------------------------------------------------
Raukas, Ott (õieti Ottmar)
Pedagoog ja laulja. Sündis kõrtsmiku perekonnas, lapsepõlv möödus Sulustveres. Õppis 1921-1925 Sulustvere külakoolis ja Põltsamaa II-astme algkoolis, seejärel Tartu poeglaste gümnaasiumis ja Tartu Õpetajate seminari. Noorena laulis kodukülas karskusseltsi segakooris. Soovis õppida viiulimängu, kuid A. Arderi soovitusel asus õppima laulmist konservatooriumis, mille lõpetas 1938. a. Töötas aastatel 1938-1962 „Estonia" teatri solistina, aga samuti laulupedagoogina tallinna konservatooriumis ja Riiklikus Teatriinstituudis. Mängis kuuldemängudes ja filmis. Suri õnnetusjuhtumi tagajärjel pärast filmivõtteid. On maetud Tallinna Metsakalmistule.
Sünd 23.01.1911 Sulustvere k.
Surn 02. 07.1962 Tallinn 
--------------------------------------------------------------------------------
Saar, Mart
Helilooja, orelimängija ja pedagoog. Õppis Suure-Jaani kihelkonnakoolis, jätkas õppimist Eesti Aleksandrikoolis, kus omandas algteadmisi muusika alal.
Sünd. 28.09.1882 Hüpassaare
Surn 28.10.1963 Tallinn 
--------------------------------------------------------------------------------
Wilberg, Martin Andreas
Õpetaja, koorijuht ja muusikategelane. Õppis aastani 1833 Põltsamaa elementaarkoolis. Oli Põltsamaa kihelkonnakooli juhataja ja lauluõpetaja (tema õpilane oli ka K. A. Hermann). Saavutas selle koolikooriga silmapaistva taseme. Asutas 1840. a Põltsamaa segakoori. Tema kooride kuulsus õhutas kooride asutamist mujalgi. Tegutses Põltsamaal ja Kolga-Jaanis ka organistina. On kirjutanud laule ja lauluseadeid. Maetud Põltsamaa saksa koguduse surnuaeda.
Sünd 29.08.1821 Lipsu talu Põltsamaa lähedal
Surn 21.02.1903 Põltsamaa 
--------------------------------------------------------------------------------
Vink, Lembit
Töötas Jõgevamaa tervisekaitsetalituse desinfektsiooniosakonna juhatajana. Muusikaõpetaja ja orkestrijuht. 1959. aastal alustas ta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi puhkpilliorkestri juhina.

Sünd 18.11.1924 Külitse küla, Tartumaa
Surn 12.01. 2017 Põltsamaa