« Tagasi

Jõgevamaaga seotud tähtpäevi 2022. aastal

Raamatukogude tähtpäevi

Puurmani raamatukogu -130 
Saduküla raamatukogu -130 
Avinurme raamatukogu - 110
Pajusi raamatukogu - 95

Jõgevamaa kultuuritegelaste tähtpäevi

1. jaanuar - KARL MURU (1.I 1927 – 30.V 2017) - 95. Kirjandusteadlane ja -kriitik, filoloogiadoktor. Sündis Kaarepere vallas Pikkjärve külas. Õppis Kaarepere algkoolis aastatel 1933-38 ja mittetäielikus keskkoolis 1944-1945.

7. jaanuar – OSKAR LUTS (7. I 1887 - 23. III 1953) - 135. Kirjanik. Sündis Palamuse kihelkonnas
Järvepere külas Posti talus. Kui Oskar oli 4-aastane, kolis pere Palamusele. Kooliteed alustas 1894 Änkküla külakoolis, õppis 1895-1899 Palamuse kihelkonnakoolis.

19. jaanuar - JOHANN GEORG EISEN VON SCHWARZENBERG (19.I 1717 - 26.II 1779) - 305.
Baltisaksa pastor, aianduse eriteadlane ning publitsist ja rahvavalgustaja. Torma ja Lohusuu pastor
1744 (1745)-1994 (1775). Rajas Tormasse puukooli ja aia ning kirjutas eestikeelse aiatööõpiku
„Kärneri raamat" (trükis avaldamata) . Eisenit peetakse kartulitärklise valmistamise menetluse
leiutajaks; seda kasutati Põltsamaa veski juures tegutsenud Lilienfeldti tärklisevabrikus. Tegutses
Tormas ka arstina, pookis ümberkaudseid elanikke rõugete vastu ning õpetas lugema.

19. jaanuar - EVALD UUSTALU (19.I 1912 - 10.III 1982) - 110. Ajaloolane, diplomaat, soomepoiss.
Mitme paguluses ilmunud raamatu autor, koostaja või toimetaja. Raamatus „Tagurpidi sõudes :
mälestusi ajavahemikult 1914-1943" (Stockholm, 1982) on neli peatükki pühendatud PõItsamaale.

19. jaanuar - AVE NAHKUR (19.I 1962-) - 60. Eesti kuulsaim naivistlik kunstnik , saanud tuntuks pildisarjaga „Meie küla eided...". Pärit Põltsamaalt.

26. jaanuar - ALEKSANDER MÄEVÄLJA (MOHRFELDT) (26.I 1857-8.Vlll 1938) - 165. Vaimulik,
ärkamisaegne tegelane ja vaimulik kirjanik. 0li 1875-77 PõItsamaal kihelkonnakooli juhataja abiline
ning laulukoori ja puhkpilliorkestri juht.

27. jaanuar - KARL WOLDEMAR ROSENSTRAUCH - (27.I 1877 - 8.I 1919) - 145. Luuletaja,
rahvaluulekoguja ja kooliõpetaja. Sündis Laiuse kihelkonnas Kärdes. On maetud Laiusele.

1. veebruar - LEILI ANDRE ( 1.II 1922 – 4.X 2007) - 100. Luuletaja ja lastekirjanik. Õppis aastatel
1935 - 1938 PõItsamaa progümnaasiumis.

1. veebruar - RANNAR SUSI ( 1.II 1957) - 65. Kirjanik. Sündis PõItsamaa vallas Rõstla külas. Õppis Nõmavere koolis ja PõItsamaa Keskkoolis, mille lõpetas 1975. 

5. veebruar - EDUARD MAGNUS JAKOBSON (5.II 1847 -17.Xl 1903) - 175. Graafik , eesti
raamatugraafika rajaja, 2500 puugravüüri autor. Tegutses ka baptisti jutlustajana. Sündis Tormas
köster-kooliõpetaja Adam Jakobsoni pojana.

11. veebruar - TÕNIS SANDER (11.II 1887 - Vlll 1914) - 135. Luuletaja. Õppis 1901-1905 Põltsamaal Eesti Aleksandrikoolis.

16. veebruar - KUSTAS KOTSAR (16. II 1872 - 10. IV 1942) - 150. Prosaist ja publitsist. Õppis 1888-1891 PõItsamaal Eesti Aleksandrikoolis. Elas 1930. aastate alguses paar aastat sugulaste pool Pajusi vallas.

17. veebruar - EDUARD BORNHÖHE (17. II 1862 - 17. Xl 1923) - 160. Kirjanik. Tuli 17-aastaselt
PõItsamaa kihelkonnakooli abikoolmeistriks (1879-1881). Kirjutas Põltsamaal jutustuse „Tasuja".

25. veebruar - AUGUST WILHELM HUPEL (25. II 1737 - 18. I 1819) - 285. Baltisaksa pastor, publitsist, kodu-uurija ja keelemees. 0li aastatel 1760-1763 Äksi ja 1763-1804 PõItsamaa koguduse õpetaja.
Osales P.E.Wilde ajakirja „Lühhike Öppetus..."väljaandmises tõIkijana. Põltsamaa perioodil ilmus
tema peateos „Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland", mis sisaldab koduloolisi
andmeid ka Põltsamaa kihelkonna kohta. Asutas Põltsamaal esimese valgustusliku lugemisseltsi.

6. märts - OSKAR LÕVl (pseud. JAAN JÄRVALANE) (6. III 1892 - 4. VIII 1977) - 130. Prosaist. Sündis Põltsamaa kihelkonnas Pajusi vallas Tapiku külas.

8. märts - FERDINAND RUSI (8. III 1872 - 15. X 1958) - 150. PõItsamaa haridustegelane. 1898 aastast oli Põltsamaa luteriusu kiriku köster ja Eva Puhki tütarlaste erakoolis õpetaja. Põltsamaa
kihelkonnakooli, Põltsamaa II astme algkooli ja Põltsamaa Tütarlaste Täienduskooli juhataja aastatel 1899-1940. Maetud Põltsamaa kalmistule.

8. märts -GUSTAV HEINRICH BEERMANN (8. III 1832 - 18. I 1917) - 190. Ehitusmeister,
seltskonnategelane, luuletaja, tõlkija, koduloolane ja haridustegelane. Põltsamaa kihelkonnakooli
juhataja 1863-1888.

14. märts - JOHANNES GABRIEL GRANÖ (14. III 1882 - 23. II 1956) - 140. Soome maadeuurija ja geograaf, soome-eesti geograafiakoolkonna rajaja, filosoofiadoktor. Palamuse kihelkonna uurija ja kohaliku kodu-uurimise seltsi asutaja.1922 avaldas Tartus teose „Palamuse kihelkond :
maateaduseline, majandusline ja ajalooline kirjeldus".

15. märts - JAAK VALDRE (15. III 1957) - 65. Spordiajaloolane. Põltsamaalane, lõpetas 1975 Põltsamaa Keskkooli.

19. märts - ADO VABBE (19. III 1892 - 20. IV 1961) - 130. Maalikunstnik, graafikja pedagoog. Ostis 1935 Palamuse valla Mullavere külas oleva Lille talu, suvitas seal 1948. aastani. Mullavere kajastub ka kunstniku loomingus, sellest on säilinud kümmekond tööd.

23. märts - FRIEDRICH AMELUNG (23. III 1842 - 20. III 1909) - 180. Baltisaksa tööstur, kultuuriloolane ja maletaja. 1864-1902 Rõika -Meleski klaasitööstuse omanik ja direktor 1964-79 ning 1885-1902.
Kirjutas teose Põltsamaa ajaloost ja tööstuslikust õitseajast „Studien zur Geschichte Oberpahlens und seiner industriellen Blüthezeit" (1892, eesti k.1999).

30. märts - PEETER SINK (30. III 1902 - 3.V 1957) - 120. Kirikuõpetaja, maalija ja vaimulik luuletaja. Lõpetas Põltsamaa ühisgümnaasiumi.

5. aprill - HENN-KAAREL HEILLAT (5.IV 1932 – 13. X 2017) - 90. Proosakirjanik, luuletaja, tõIkija. Elas Põltsamaal. Põltsamaa perioodil on tema sulest ilmunud teosed : „Tagamaad" (2000), Kuningamaele"(Vooremaa, 2001-2002), „Niidiliimija" (2002), „Poiste sõda" 1. Ja 2. raamat (2003-2004), „Kappan kaugele" (2006), „Templis ja tavernis" (2008), „Salve" (2004) „Artur Alliksaar malestustes" (koostaja, 2007).
 
5. aprill - KARL VERVOLT-ARET ( 5.IV 1892 - 23. I 1938) - 130. Seltskonna-ja muusikategelane ning pedagoog, kodu-uurija, ajakirjanik. 1918-1938 oli Põltsamaa ühisgümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetaja, kuni 1931. aastani Kaitseliidu Põltsamaa malevkonna pealik, tema algatusel avati Vabadussõja mälestussammas ja Aidu Võidualtar. OIi laulu-ja muusikaseltsi „Leelo" asutaja ja
koorijuht, PõItsamaa Majaomanike Seltsi ja selle panga juhatuse esimees. Koostanud raamatuid
Põltsamaa ajaloost, andis välja ajalehte „Põltsamaa Teataja".

6. aprill - HELVE REMMEIL-ANTON (6.IV 1942 - 2.IX 1994) - 80. Majandusgeograaf , kodu-uurija.
Avaldanud artikleid ja raamatuid Jõgevamaa koduloost.

8. aprill - KARL REITAV (8.IV 1897 - 5. I 1961) - 125. Filoloog ja tõIkija. Sündis Sadalas. Maetud
Laiuse kalmistule.

10. aprill - ARNOILD PEETER VIHVELIN (10.IV 1892 - 20.IV 1962) - 130. Graafik ja maalikunstnik.
Sündis Rääbisel. Õppis Mustvee ministeeriumikoolis 1899-1902 ja Torma kihelkonnakoolis 1902-
1905.

21. aprill - ENDEL KÕKS (21.IV 1912 - 25.Xl 1983) - 110. Maalikunstnik. Endel Kõksi maalid PõItsamaal: Pajusi valla Haukamäe (Pisi) talu peremehe Jaan Toomsoo portree Põltsamaa kiriku altariruumis ja „PõItsamaa Suur sild" Põltsamaa linnavalitsuses.

8. mai - HILDA MAGNUS (8.V 1902 - 10. IV 1993) -120. Pedagoog ja kodu-uurija. Kirjutanud
uurimusi Puurmani ja PõItsamaa kohta.

14. mai - HIEINO KIIK (14.V 1927 - 22.II 2013) - 95. Kirjanik. Õppis 1942-1944 Mustvee
gümnaasiumis.

18. juuni - JAAN PÕLDRA (PETERSON) ( 18.Vl 1877 - 3.VI 1942) - 145. Haridus-ja
üihiskonnategelane. 0li 1899-1938 Põltsamaa algkooli juhataja. Suuri teeneid PõItsamaa
Ühisgümnaasiumi asutamisel, töötas selle direktorina 1917-1919. 1910-1930 juhtis Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi. 1930-1935 juhtis Põltsamaa Tuletõrje seltsi . Jaan PõIdra asutas Põltsamaale ühispanga ja oli selle juhatuse esimees 1910-1940. Juhatas 25 aastat (1912-1940) PõItsamaa segakoori ning esines Põltsamaa rahvaülikooli lektorina.

20. juuni - TEA LALL (20.VI 1967-) -55. Kirjanik, raamatukoguhoidja. Elab Siimustis. Töötas Jõgeva linnaraamatukogus.

30. juuni - VALDEK PALL (30.Vl 1927 - 17. IV 2013) - 95. Keeleteadlane, filoloogiadoktor. Sündis Laius-Tähkvere vallas Pedasi külas. Õppis Sadala algkoolis ja Mustvee gümnaasiumis.

13. juuli - ADAM JAKOBSON (13.VII 1817 - 18.Xll 1857) - 205. Muusikategelane. Töötas aastast 1844 Tormas köstri ja kihelkonnakooli õpetajana. Asutas seal Iaulukoori ja Eesti ühe esimese
puhkpilliorkestri, tegutsedes ise ka koori-ja orkestrijuhina.

15. juuli - lLMAR KRUUSAMÄE (15.VII 1957-) - 65. Maalikunstnik, Kursi koolkonna asutajaliige.
Lõpetas 1975 Jõgeva Keskkooli.

2. august - ARNOLD LAUGUS (2.VIIl 1917 - 7.V 2013) - 105. Pedagoog, kirjanik ja akvarellikunstnik. Sündis Puurmani vallas.

6. august - MARI RAAMOT (6.VIII 1872 - 12.III 1966) - 150. Seltskonnategelane ja kodundusõpetaja. 0li 1905 Eesti Aleksandrikooli õpetaja. Naiskodukaitse algataja PõItsamaal.

14. august - HELLE KULL (14.Vlll 1927 -29.X 1994) - 95. Kodu-uurija, pedagoog ja kohalik ajakirjanik. Sündis Põltsamaa vallas Mällikveres. Õppis Pauastvere algkoolis ja Põltsamaa ühisgümnaasiumis, lõpetas 1946 PõItsamaa Keskkooli. Töötas kooliõpetajana Tapikul ja Palamusel. Elas Põltsamaal. Ta on koostanud mahukad uurimused Pajusi ja Põltsamaa valla ning Tapiku, Lahavere, Arisvere ja Võhma küla kohta. Põltsamaad käsitlevaid töid alustas ta 1986. aastal ja need käsitlevad Põltsamaa üldist ajalugu, usuelu, väiketööstust, kaubandust, majandusühistuid, haridust, kultuuri, meditsiini ja põllumajanduskombinaati . Tema initsiatiivil on Põltsamaa piirkonda püstitatud mitmeid mälestuskive ja -tahvleid.

24. august - PETER ERNST WILDE (24.VIII 1732 -28.Xll 1785) - 290. Saksa arst ja valgustaja, dr. med. Tuli 1766 W.J.von Lauw kutsel Põltsamaale haigla juhiks, rajas sinna apteegi ja õpetas noormeestele meditsiini. Asutas Põltsamaa lähistele Kuningamäele Vene keisririigi esimese eratrükikoja ja andis välja esimest eestikeelset ajakirja „Lühhike Öppetus..." .

27. august - KALJU HAAN (27.Vlll 1937 - 27.IX 2015) - 85. Teatriloolane ja -pedagoog, teatri-ja
muuseumitöötaja. Sündis Pajusi vallas.

28. august - REINER BROCKMANN ( 28.Vlll 1677 - 3. III 1738) - 345. Pastor, sõjaväeõpetaja. Sündis Laiusel, oli Laiusel kirikuõpetaja 1704-1710. Tema Rootsis ilmunud teoses „Täielik Rootsi
majapidamisraamat" leidub kirjeldusi elust-olust Liivimaal, eriti Laiusel.

1. september - DOLORES HOFFMANN (1.IX 1937-) - 85. Maalikunstnik ja vitraažikunstnik. Laiuse
Püha Jüri kiriku altariaken (2006), Mustvee Betaania palvela (2006), PõItsamaa Niguliste kiriku 2
altariakent ja külgaken (2012-2013).

12. september - JOHANN CHRISTOPH BROTZE (12.IX 1742 - 4.VII 1823) - 280. Liivimaa pedagoog, etnoloog ja kodu-uurija. Vaateid Brotze kogust: Laiuse ordulinnuse varemete põhiplaan ja vaade linnusevaremetele läänest 1800. Vaade PõItsamaa jõele 1799, Talupojad Põltsamaa ümbrusest 1777, PõItsamaa ordulinnus (loss).

29. september - FRANZ ACKERMANN (noorem) (29.IX 1802 - 27.III 1855) - 220. Tõlkija, sõnaraamatu koostaja, koolikirjanik. 0li Äksi pastor 1834-1855.

1. oktoober - LUDWIG KARL FRIEDRICH KOLBE (1.X 1792 - 16.V 1849) - 130. Pastor ja
kultuuritegelane. Palamuse kirikuõpetaja 1819-1844. Palamuse kihelkonnakooli asutaja 1824.

18. oktoober - LEIDA KIBUVITS (18.X 1907 - 5.Xll 1976) - 115. Kirjanik ja tõIkija. Viibis 1923 mõned nädalad sugulaste juures Nava raudteevahimajas. Raudteetööliste elu ajendas kirjanikku hiljem selleainelise romaani „Rahusõit" (1933) kirjutamisele.

21. oktoober - OSKAR TRUU (21.X 1887 - 4.VIl 1949) - 135. Kirjanik ja tõlkija. Sündis Kudina vallas Kaiavere külas. Õppis Maarja-Magdaleena kihelkonnakoolis.

5. november -JOHANN CHRISTOPH PETRl (5.XI 1762 - 24.II 1851) - 260. Saksa pedagoog ja
ajaloolane-publitsist. Töötas 1789-1792 koduõpetajana Lauw` väimehe kindralmajor Ludwig von
Patkuli juures. Oma 1820. a. ilmunud kolmeköitelises „Ehstland und die Esten" kirjeldab Uue-
Põltsamaa mõisa.

24. november - TIMOTHEUS EBERHARD VON BOCK (24.Xl 1787 - 23.IV 1863) - 235. Venemaa
sõjaväelane, tiibadjutant, balti aadlik. Elas Võisiku mõisas. 1818 saatis Aleksander I -le Venemaa
konstitutsiooni projekti, milles taunis isevalitsust ja pärisorjust. Temast räägib Jaan Krossi romaan
„Keisri hull".

24. november - KALJU TERAS ( 24.XI 1922 - 14.Xl 1990) - 100. Haridustegelane, pedagoog. OIi
PõItsamaa Keskkooli direktor 1950-1990. Kalju Terasele avati 8. juunil 2013 koolimaja peaukse juures mäIestuspink.

19. detsember - ALIFRED LEIUS (19.Xll 1897 - 5.Vl 1967) - 125. Kujur ja pedagoog. Töötas Põltsamaa Ühisgümnaasiumis joonistus-ja joonestusõpetajana 1931-1942. Tema loodud on Põltsamaa lossipargis asuv K. A. Hermanni ausammas (1934).

21. detsember - KARL ÕUNAPUU (21.Xll 1882 - 24.II 1975) - 140. Pedagoog ja kodu-uurija. Sündis Torma vallas Lullikatku külas.