« Tagasi

Põltsamaa raamatukogudest, laulust jne.

Põltsamaa Teataja(1927), 17. september, nr. 38, lk. 2.

 

Põltsamaal on igal koolil oma raamatukogu. Suurem neist, umbes paarituhande köiteline on Põltsamaa ühisgümnaasiumil. Peale selle suuremaks koguks on P. lugemise ringi kogu, kus eestikeelses kogus üle 900 köite, saksa ja venekeeles üle 500 köite. Raamatuid antakse välja kaks korda nädalas. Ta täidab ka linna avaliku raamatukogu kohuseid. Asukoht- seltsimaja. Põltsamaa õpetajate ühingu raamatukogu asutati alles hiljuti. Raamatukogu kasutavad Põltsamaa kihelkonna õpetajad- ühingu liikmed. Raamatukogu asub P. õp. ühingu kooperatiivi kaupluses. Raamatuid antakse välja äripäeviti kella 9- 5. Seltsidest on P. seltskondlikul ühisusel umbes 300 köiteline kogu, mida liikmed tarvitada saavad. Peale selle on igas vallas oma raamatukogu. Nüüd tulevadki igavad, porised sügisõhtud, kus ükskõiksus, tüdimus kipub võimust võtma. Nüüd on maainimesele just kohane aeg igavuse peletamiseks tõsiselt oma vaimu kallal töötama hakata. Tarvis on häid raamatuid lugeda. Neid on maal nüüd küllalt, on ju igas vallas oma raamatukogu. Kellel võimalus muretsegu oma raamatukogu. Halb, kui need õhtud kaoksid muidu. Kui rohkem külas noori ja kunstiharrastajaid- asutagu laulukoor, mis sama edasiviiv, korraldatagu kursusi, mõnel põllumajanduslikul ehk teisel alal. Lektoreid on saada. Pööratagu ainult mõne Liidu poole, nagu Haridusliit, Karskusliit, Spordiliit jne. Haridusliselt on Põltsamaa ümbrus praegu üks mahajäänumaist- meil on vähe laulukoore, haridusseltse jne.