« Tagasi

Abiks vajaliku kirjanduse leidmisel

Erika Pahla  Punalipp(1984), 5. jaanuar, nr. 2, lk. 2.

 

Rajooni keskraamatukogus Põltsamaal on olemas mitmesuguseid kartoteeke, mis aitavad lugejatel leida vajalikku kirjandust.

Artiklite ja retsensioonide süstemaatiline kartoteek annab ülevaate eestikeelsetes ajakirjades ja ajalehtedes ilmunud artiklitest ja arvustustest ning vastab küsimusele, missuguseid artikleid on ühe või teise teema kohta ilmunud. Kartoteek sisaldab informatsiooni ainult raamatukogus olemasolevate perioodiliste väljaannete aastakäikude kohta.

Kartoteek on üles ehitatud süstemaatiliselt. Ühe teema piires on eespool kõige uuemad artiklid. Retsensioonid on paigutatud alfabeetiliselt teoste autorite ja anonüümsete teoste pealkirjade järgi. Alfabeetiliselt on järjestatud ka personaaliad, näiteks kirjandusteaduse osas, hõlbustamaks kirjanduse leidmist isikute kohta.

Artiklite ja retsensioonide kartoteek on täienduseks raamatute ja süstemaatilisele kataloogile. Ta võimaldab leida teavet lugejat huvitava teema kohta mitte ainult raamatutest, vaid ka perioodikast. Näiteks leiavad teadusalade uuemad saavutused kajastamist kõigepealt just ajakirjanduses.

Keskraamatukogus on ka Jõgeva rajooni ja Põltsamaa linna kodulookartoteek, mis on mõeldud kasutamiseks eeskätt kodu-uurijatele. Kodulookartoteekidesse on kogutud andmeid trükisõna kohta, mis puudutab meie kodurajooni. Neis ei ole hõlmatud üksnes selline kirjandus, mis on olemas keskkogu fondides, vaid kõik rajooni kohta ilmunu. Artiklitest on kodulookartoteekidesse valitud sisult väärtuslikumad ja faktirohkemad.

Jõgeva rajooni kodulookartoteek sisaldab eestikeelset kirjandust alates 1940. aastast: põhiliselt artikleid ajalehtedest "Kolhoosnik2 (1952-1963), "Kiir" (1955-1963), "Punalipp" (1963-1983), aga ka artikleid ajakirjadest ja koguteostest ning brosüüre.

Kartoteek on süstemaatiline.

Alajaotustes on materjal paigutatud järgmiselt: kõige ees raamatud ja artiklid koguteostest, seejärel artiklid ajakirjadest, lõpus artiklid ajalehtedest. Kogu kirjandus on paigutatud vastupidi kronoloogiliselt (uuem materjal eespool). Erandi moodustavad rubriigid "Väljapaistvad teadlased, kultuuri- ja kunstiteadlased" ja "Personaalia", kus kirjandus on järjestatud isikute nimede tähestikulises järjekorras.

Põltsamaa linna kodulookartoteek sisaldab eestikeelset kirjandust alates 1821. aastast.

Ka see kartoteek on süstemaatiline. Alajaotustes on kaardid paigutatud artiklite ilmumise kronoloogias. Erandi moodustab rubriik "Põltsamaa ajalugu", kus on kasutatud järjestust sündmuste kronoloogias.

Keskkogus on olemas ka mitmesuguseid teemakartoteeke, mis sisaldavad bibliograafilisi andmeid nii teemakohaste artiklite kui ka raamatute kohta.

Kartoteegid "NLKP XXV kongress" ja "NLKP XXVI kongress" tutvustavad partei ja valitsuse direktiivmaterjale ja artikleid X ja XI viisaastaku ülesannete täitmisest.

Kartoteek "Teaduse saavutusi ja eesrindlikke kogemusi põllumajanduses" annab ülevaate Eesti NSV Agrotööstuskoondise Informatsiooni ja Juurutamise Valitsuse väljaannetes ilmunud artiklitest. Nendes väljaannetes ilmub pidevalt informatsiooni põllumajanduse uuemate saavutuste, kogemuste ja leiutiste kohta. Palju artikleid on refereerifud välismaistest põllumajandusajakirjadest. Tutvustatakse ka teiste liiduvabariikide kogemusi. Kasulikku informatsiooni võivad sellest kartoteegist leida kõik põllumajandusspetsialistid, mehhanisaatorid, ratsionaliseerijad, aga ka aiapidajad jt.

Kartoteekide "NSV Liit" ja "Välisriigid" koostamisel on lähtutud eeskätt turistide vajadustest. Siia koondatud materjal tutvustab maade geograafiat, ajalugu, kultuuri ja kunsti ning majanduselu.

Kartoteek "Rahvakombed" tutvustab kirjandust eestlaste rahvakalendri tähtpäevadega seostuvast kombestikust, aga ka pulma-, katsiku- jt. kommetest.

Sarjade kartoteek annab ülevaate järgmistes sarjades ilmunud raamatutest: "Ajalooline jutustus", "Ajalooline romaan", "Ajast aega", "Biograafiline sari", "XX sajandi raamat", "Klassikalised lood", "Maailm ja mõnda", "Mirabilia", "Mosaiik", "Noorus ja maailm", "Nüüdisromaan", "Seiklusjutte maalt ja merelt", "Suuri mõtlejaid", "Suuri sõnameistreid", "Varamu" ja "15".

""Loomingu"             Raamatukogu" kartoteegis on registreeritud kõik 1957. aastast alates selles sarjas ilmunud raamatud.

"Ajakirjas "Looming" ilmunud ilukirjanduslik proosa" toob lugejani ülevaate aastail 1955-1983 ajakirjas ilmunud eesti, vene, teiste NSVL rahvaste ja väliskirjanduse proosateostest.

Bibliografeeritud on ka venekeelsetes kirjanduslikes ajakirjades "Inostrannaja Literatura" ja "Junost" ilmunud poeesia ja proosa, artikleid kirjanike kohta, teoste retsensioonid, publitsistika ja artiklid kunstiteaduse alalt, samuti ajakirjade "Selskaja Molodjoz" ja "Vokrug Sveta" ilukirjanduslikud lisad "Podvig" ja "Iskatel". Kartoteek kannab pealkirja ""Inostrannaja Literatura", "Junost"".

Kartoteegis "Eesti NSV -s väljaantavad kirjanduspreemiad" tutvustatakse Nõukogude Eesti preemia, J. Smuuli nim. kirjanduse aastapreemia, F. Tuglase nim. novelliauhinna, J. Liivi luuleauhinna, A. H. Tammsaare nim. kolhoosi kirjanduspreemia, E. Vilde nim. kolhoosi kirjanduspreemia, ajakirja "Looming" ja ELKNÜ kirjanduspreemia laureaate ja teoseid, mille eest preemia antud.

Lõpetuseks soovitan lugejatel aktiivsemalt kasutada kartoteeke, sest vajaliku kirjanduse leidmisel on nad suureks abiks. Sama eesmärki teenivad ka raamatukogudes leiduvad kirjandusnimestikud.