« Tagasi

Raamat- meie ühisvara

Vaike Oro  Punalipp(1985), 26. november, nr. 138, lk 2.

 

"Raamat on nagu sild, imesest inimeseni," on öelnud rahvakirjanik Juhan Smuul.

10. novembrist 10. detsembrini kestab meie vabariigis järjekordne raamatukogukuu. Seekordne, arvult kolmas selline üritus toimub deviisi all "Raamat - meie ühisvara".

Raamatuvarade hoidmise eest hoolitseb eelkõige riik raamatukogude kaudu. Et raamatute tähtsus meie elus on tõesti suur, siis tegi Nõukogude valitsus juba oma esimestest päevadest kõik, et trükiteosed saaksid kättesaadavaks kõigile. Et oli vähe paberit ja trükikodasid, siis said kirjandust esmajärjekorras raamatukogud.

Tänapäeval ei leidu meie maal naljalt ühtegi kodu, kus ei peetaks lugu kirjasõnast.

Võib-olla on huvitav teada, et kui 1940. aastal anti Eestis välja ühe elaniku kohta aastas 2 eksemplari raamatuid, siis 1984.aastal oli see arv 11. Ajakirju anti 1940. aastal iga elaniku kohta välja 1,3 eksemplari, 1984. aastal 19,8 eksemplari.

Meie rajoonis on 34 rahvaraamatukogu ja neid kasutab 15000 lugejat. Peale selle saavad meie inimesed kasutada mitut eriala ja 12 kooliraamatukogu.

Käesoleva aasta alguseks oli meie rajooni raamatukogudes raamatuid 325000 eksemplari, neid laenutati 330000 korral. Meie raamatukogudesse on tellitud 114 nimetust ajakirju ja ajalehti, neist eesti keeles 37, vene keeles 77 ja võõrkeeltes 24 nimetust. Peale selle on meie lugejatel, võimalus kasutada keskraamatukogu heliplaadifondi, kus on üle tuhande plaadi.

Kui meie raamatukogudes soovitud raamat puudub, siis tellitakse see lugejale ükskõik millisest raamatukogust.

Raamatukogukuu peaks olema aeg, millal raamatukogutöötajad oma hoole alla usaldatud varasid rohkem propageerivad. V. I. Lenin on öelnud:

"Tähtis ei ole mitte see, palju raamatukogus on raamatuid, vaid palju neid kasutatakse."

Raamatukogutöötajate sooviks on, et kõik leiaksid tee raamatukogudesse, ja eriti, et see tee näidataks kätte oma lastele.

Raamatukogutöötajatele endile algas aktiivne raamatukogukuu 12. ja 13. novembril, mil Tallinnas toimus teaduskonverents teemal "Eesti NSV raamatukoguteeninduse tänapäev". 14. novembril on tules meie töötajate mälumänguvõistkond.

Õpilastele viiakse üritused läbi koolide ja raamatukogude ühisel jõul. Suuremad üritused on plaanis kuu viimasel dekaadil, s. t, detsembris.

Keskkoolide ja tehnikumide õpilastele tahame organiseerida ühe ühisürituse, kus viieliikmelised võistkonnad peavad näitama, kuidas nad on õppinud kasutama teatmeteoseid, millised on nende üldised teadmised (toimub väike viktoriin), samuti tahame kuulata ühe võistkonnaliikme esituses kaheminutilist kõnet teemal "Raamat minu elus".

Noortega kohtuma ootame ajakirja "Looming" peatoimetajat Kalle Kurge ning pantomiimitantsijat Maret Kristalit, kes mõlemad ka Moskvas noorsoo- ja üliõpilasfestivalil käisid. Üritus saab teoks kõigi eelduste kohaselt 5. detsembril.

Kuusse mahub veel mitu kirjandus- ja luu1eõhtut. Raamatukogukuu tahame lõpetada 10. detsembril Jõgeval Vooremaa raamatupäevaga. Sellel päeval kuuleme ettekannet, Vooremaa rahvaluulest ja muistenditest, kohtume kodurajooni autoritega, kuulame meie värsiseppade luulet ning loodame osa saada luulekavast "Miski meist mööda ei lähe". Selle esitavad Milvi Koidu ja Ago-Endrik Kerge, kannelt mängib kirjanik Juhan Saar. Loodame sel päeval müügilaualt täiendada ka oma kodust raamaturiiulit.

Eelkõige soovime muidugi, et lugejaid tuleks raamatukogusse rohkem. Ja kõige suuremaks kingituseks raamatukogutöötajale raamatukogukuul oleks see, kui enda laenutatud raamatud raamatukogudesse tagasi tooksid kõik raamatuvõlglased. Viimaste tagaotsimine ning, pidevalt meeldetuletuste saatmine on meie kõige igavam ja ebameeldivam töö, Uskuge, raamatukogukuul on meie töötajad palju leebemad ja riidlemise asemel saate kindlasti kiita, et raamatud ära tõite. Tahaksime veel, et osa lugejaid ei arvaks, et raamatutes olevaid illustratsioone, diagramme, tabeleid ja muud sellesarnast vajavad ainult nemad, ja jätaksid need raamatutesse ka teiste jaoks.

Toredat raamatukogukuud raamatukogutöötajatete ning kõigile nendele, kelle suhe raamatuga on niisugune nagu turkmeeni kirjanikul Sadõnil:

"Raamat - see on mu lillepeenar,

millel puhkevad roostnupud,

Raamat - see on mu aed, mis

annab sadatuhat mitmesugust

vilja.

Raamat - see on mu juunikuu

pilv,

mis saadab pärle iga

vihmapiisaga nagu pärlikarbist.

Mu külluslik kaevandus,

milles on hõbedat ja kulda

lõpmatul hulgal -

see on raamat!"