« Tagasi

Raamatukogude päevaprobleeme

Tiiu Pihlakas  Punalipp(1986), 28. juuni, nr. 75, lk. 2.

 

Maikuus peame traditsiooniliselt rajooni raamatukogutöötajate piirkondlikke seminare, kus arutame raamatukogutöö praktilisi küsimusi ja ülesandeid. Tänavu oli eriti rõõmustav see, et kolmest piirkondlikust seminarist kaks toimusid päris uutes raamatukoguruumides. Kui möödunud aasta maikuus tundsime rõõmu Saduküla raamatukogust, mille sovhoosi juhtkond paigutas uue elumaja kolmetoalisse korterisse, siis tänavu pidasid soolaleivapidu Tõikvere ja Nõmavere raamatukogu. "Kungla" kolhoosi juhid andsid Tõikvere raamatukogu käsutusse ilusad ajakohased ruumid oma vastvalminud kontorihoones ning juba aasta algul leidis Adavere näidissovhoosi juhtkond võimaluse paigutada ümber ka üks meie kauaseid murelapsi - Nõmavere raamatukogu. Nüüd asub ta Esku osakonna keskuses elumaja kolmetoalises korteris. Jääb ainult südamest tänada nende majandite juhtkondi, kes on mõistvalt suhtunud kultuuriasutuste muredesse, sest raamatukogu ju tõesti ei võta nii palju ruumi, et teda ära paigutada ei oleks vöimalik, kui ainult natukenegi tahtmist on. Nüüd on siis avariiolukorras veel ainult Vaimastvere raamatukogu, mille ümberpaigutamist ei jõua kuidagi ära oodata.

Piirkondlike seminaride päevakorras olid tänavu raamatukoguteeninduse parandamisega seotud küsimused. Igale raamatukogule on kinnistatud oma 'eeninduspiirkond, mis hõlmab überkaudseid külasid. Tuleb ette, et raamatukogust kaugel asuvate külade elanikel on raskusi raamatukogu kasutamisega. Üheks võimaluseks oleks nn. rändraamatukogud. See tähendab seda, et kui külas leiduks inimene, kes oleks nõus enda peale võtma raamatute väljaandmise ja vastuvõtmise, siis tooks kohalik raamatukogutöötaja sinna raamatuid laenutamiseks. Suuremates külades, asutustes ja osakonnakeskustes võiks kõne alla tulla  raamatukogutöötaja enda kohalkäimine kindlatel aegadel. Loomulikult on vaja selleks ka kohapeal ruumi, sest osa raamatuid peaks pidevalt sealolema. Sel aastal on organiseeritud täiendavalt uued laenutuspunktid Painkülas, Kantkülas, Jõgeva haiglas ja Jõgeva 8-kl. koolis. Sügisel on plaanis avada laenutuspunktid veel Kalanas, Jõgeva sordiaretusjaamas, Saduküla 8-kl. koolis ja Leedi külas. Muret teeb Kuremaa piirkonna teenindamine. Sovhoostehnikumi raamatukogu oma väikese fondiga ei suuda kõigi ümbruskonna külade elanike soove rahuldada ning algkooli jaoks on vaja ka lastepärast kirjandust. Kas ei oleks Kuremaale vaja siiski ka üldkasula rahvaraamatukogu?

Linnalähedaste külade elanikud käivad raamatukogus miskipärast minimaalselt või üldse mitte. Kas nemad saavad oma lugemisvajaduse rahuldatud ainult raamatukaupluste kaasabil või on põhjus muus, see jäänud meile seni mõistatuseks.

Oleks tänuväärne, kui inimsed ise avaldaksid oma arvamusi ja soove raamatukoguteeninduse parandamiseks rajoonis. Niisugused ettepanekud palume saata rajooni keskraamatukogusse Põltsamaal.

Ja veel üks suur palve raamatukogude kasutajatele: ärge hoidke raamatukogu raamatuid oma käes üle lubatud tähaja, ka teised tahavad neid lugeda.