« Tagasi

Põltsamaal kehtestati raamatukogu põhimäärus

Toomas Reinpõld Vooremaa (2018), 23. jaanuar, nr. 9, lk. 1.

Hiljutisel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli kõne all Põltsamaa raamatukogu uue põhimääruse kehtestamine. Raamatukogu direktor Rutt Rimmel lausus, et kõnealuse põhimääruse muutmisel on lähtutud haldusreformist ning sellest, et Põltsamaa piirkonna raamatukogud on vaja ühtse juhtimise alla viia. „Kui varem teostas raamatukogude üle järelevalvet maavanem, siis nüüd teevad seda kultuuriministeeriumi spetsialistid.

Piirkonna pearaamatukoguks on Põltsamaa raamatukogu ning haruraamatukogudena tegutsevad Adavere, Aidu, Esku, Lustivere, Pajusi ja Puurmani raamatukogu ning Puurmani mõisakooli raamatukogu. Tapikul asub välisteeninduspunkt. Põltsamaa raamatukogu juurde moodustatakse ka nõukogu, mis on vähemalt seitsmeliikmeline ja mille töösse kaasatakse ka haruraamatukogude töötajaid.

Erkki Keldo tundis huvi, mille poolest erineb välisteeninduspunkt haruraamatukogust. Rutt Rimmel selgitas, et niisugused terminid tulenevad rahvusvahelisest standardist. Haruraamatukogu täidab kõiki raamatukogu ülesandeid, vaid selle juhtimine on viidud pearaamatukogu alla. Välisteeninduspunkt on niisugune struktuuriüksus, kus teenindatakse teatud piirkonda teatud kellaaegadel ja nädalapäevadel ning millel ei ole niisuguseid ülesandeid nagu teistel raamatukogudel.

Välisteeninduspunktina tegutsevas raamatukogus tegeldakse trükiste laenutamisega, kuid see ei pea olema kõigil tööpäevadel avatud ning seal ei pea korraldama üritusi, nagu seda teistes raamatukogudes tehakse.

Toivo Tõnson tegi omalt poolt põhimääruse muutmiseks mõned ettepanekud. Vallavolikogu liikmed kiitsid esitatud parandusettepanekud heaks ning kehtestasid Põltsamaa raamatukogu põhimääruse.