« Tagasi

Lasteraamatukogul täitus 60 aastat

Helve Tamm  Vali Uudised (2013), 20. november, nr. 88, lk. 1.

Sel nädalal tähistab Jõgeva maakonna keskraamatukogu lasteosakond oma 60 aasta juubelit. Külalistele jagatakse sel puhul kommi ning korraldatakse toredaid ettevõtmisi.

Kroonika jutustab, et Põltsamaa linna lasteraamatukogu asutati 1953. aastal ning asuti toona Lossi tänaval, praegu on hoone tuntud kui endine kohtumaja. Esimeseks tööks oli raamatukogul raamatufondi komplekteerimine ning esimesed raamatud põhinimestiku järgi olid 1946. aastal ilmunud Irma Truupõllu „Rohelise päikese maa" ja Joel Chandler Harrise „Onu Remuse jutte". Esimeseks raamatukogu juhatajaks ja samuti ka ainukeseks töötajaks oli aastatel 1953-1955 Niina Matuhno.

Lasteraamatukogu alustas oma tegevuse päeviku pidamist 1955. aastal. Seal on kirjas, et aegamisi lugejate arv kasvas ning kaks aastat raamatukogu loomisest hiljem oli lugejaid registreeritud juba 336. Aastaks 1957 oli lasteraamatukogu teeninduspiirkonna suuruseks juba 850 last, kellest lugejaid 455. Suurenes ka raamatukogus peetavate ürituste arv. Juba siis korraldati lastele lastehommikuid, muinasjutuõhtuid ning ettelugemisi ja vestlusi. Aegamisi hakati aina tihedamat koostööd tegema ka kohaliku kooliga ning 1960. aastal loodi raamatukogusse esimene pioneerirühm, millest kujunes lõpuks välja raamatukogu aktiivgrupp.

1961. aastaks oli lasteraamatukogus juba ligi kümme tuhat raamatut ning ruumid hakkasid nii teostele kui ka külastajatele kitsaks jääma. Seetõttu kolitigi järgmisel aastal Veski tänavale rajooniraamatukoguga ühte majja. Kuuekümnendatel aastatel hakkas raamatukogu tegelema ka senisest enam külaraamatukogude metoodilise juhendamisega. Lasteraamatukogul tuli enda hoole alla võtta viis külaraamatukogu. See tähendas, et väiksematel raamatukogudel aidati lastekirjanduse fonde liigitada ning vajalikku kohta paigutada.

Aegamisi kasvas ka raamatukogutöötajate arv ning 1970. aastal moodustati lasteraamatukogu juurde ametlik raamatusõprade ring. Kroonika annab teada, et esimeseks külaliseks esimesel ringi üritusel oli kirjanik Silvia Väljal. Samal aastal toimus Põltsamaal ka Kesk- ja Lõuna-Eesti lasteraamatukogude esimene piirkondlik seminar.

Oma 30 aasta juubelit peeti suure peoga Põltsamaa keskkoolis, kuhu olid kutsutud tublimad lugejad ja lasteraamatukogu sõbrad. Siinkohal tuleb lisada, et selleks ajaks, 1983. aastaks, oli lugejate arv aastate jooksul kasvanud kõige suuremaks. Nimelt oli lugejaid 1313. Lasteraamatukogu oli sirgunud lasteteeninduse keskuseks nii rajooni rahvaraamatukogude kui ka kooliraamatukogude jaoks.

1984. aastal tuli raamatukogusse tööle Rutt Rimmel. Kroonikas nenditakse, et ta oli raamatukogutöötaja ja kunstnik ühes isikus. Tema esimeseks tööks oli teha raamatukogu logo - Saabastega Kass. Tuleb tunnustavalt möönda, et Rimmel joonistas ja kujundas siis absoluutselt kõike, mida vaja oli, jõulukaartidest kuni lasteraamatukogu sisekujunduseni 2004. aastal valminud uues majas.

1990. aastatel hakkasid ühiskonnas puhuma muutuste tuuled, mis omakorda mõjutasid ka raamatukogu tööd. Raamatukogu nimetati siis ümber Jõgeva maakonna keskraamatukoguks ning Rutt Rimmel asus tööle lasteosakonna juhatajana. Käima lükati mitmed uued projektid ja ettevõtmised. 1991. aasta nimetati fondi korrastamise aastaks, mille jooksul suur hulk mittevajalikke ja topelteksemplare raamatuid anti vahetusfondi. Lagunenud raamatud parandati ning ebavajalik kanti maha. Pioneerikirjandus ja trükised Leninist rändasid avariiulitelt aga tagavarafondi. Peab ütlema, et kuigi see kirjandus on oma aja ammu ära elanud, on paljud uurimustöid tegevad inimesed õnnelikud, et neid raamatuid meie raamatukogus veel leidub. Seega mingit raamatute põletamist toona ei toimunud.

Oma 40. aasta juubelit tähistas lasteraamatukogu Rimmeli kirjutatud näidendiga „Metsarahva raamatukogu" ning algklasside õpilased esitasid enda kirjutatud luuletusi.

Aasta 2004 on lasteraamatukogule määrava tähtsusega, sest kogu raamatukogu avati remonditud vanas majas ja uues juurdeehituses. See tähendas, et lasteraamatukogu kolis täiesti uutesse ruumidesse. Kogu sisekujunduse ja mööblijoonised tegi Rutt Rimmel. Selleks ajaks oli lugejate arv kasvanud 970-ni.

Praegune raamatukogu lasteosakonna juhataja Nelli Orgmaa tunnistas, et neil on igati hästi läinud, sest uue juurdeehitise puhul polnud üldse küsimust, kes neisse ruumidesse kolib. Loomulikult lasteosakond.

„Tahan öelda, et meisse on alati hästi suhtutud ning meie vajadusi alati arvestatud," nentis Orgmaa.

Aasta pärast ümberkorraldusi asus keskraamatukogu direktori kohale Rutt Rimmel ning lasteosakonna võttis enda juhtimise alla Nelli Orgmaa.

Nüüd on raamatukogu lasteosakonnal, rahva seas ikka veel lasteraamatukogu nimega kutsutaval, käes 60 aasta juubel. Selle tähistamiseks on pidulikum hõng laotunud terve nädala peale. Külastajatele jagatakse kommi ning iga 60. külaline saab kingituseks šokolaadi. Kolmapäeval näidatakse lastele kaks korda päevas multifilmi ning neljapäeval oodatakse külla tublimaid suvelugejaid. Lastele tuleb siis külla ka Ilmar Tomusk. Sünnipäevale kohane pidulik vastuvõtt neile, kellega kogu aeg koostööd tehtud, toimub reedel.

Palju õnne, lasteraamatukogu!