Huvitegevus Põltsamaa Raamatukogus

Raamatukogu juures tegutsevad mitmesugused klubid, mis toovad kokku ühesuguste huvidega inimesi. 
 
Aastast 2017 tegutseb kirjandusklubi, 2022. aastal alustas tööd laste kirjandusklubi. 
Aastail 2009-2020 tegutses filmiklubi, aastail 2016- 2017 tegutses Naiste Klubi ning aastatel 2015-2020 reisiklubi. 
 
Klubide loomisel on olnud eesmärgiks rikastada Põltsamaa kultuurielu, laiendada inimeste vaba aja veetmise võimalusi ning pakkuda huvilistele silmaringi avardavat meelelahutust.