Dokumendid

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus 
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 01.07.2021 määrusega nr 1-2/2021/10

Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 01.07.2021 määrusega nr 1-2/2021/11

Eriteenuste ja trahvide hinnakiri
Kinnitatud Põltsamaa Vallavalitsuse 02.09.2019 korraldusega nr 2-3/2019/420


Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 17.09.2020 otsusega nr 1-3/2020/55


Põltsamaa raamatukogu teavikute komplekteerimispõhimõtted ja säilitamise tähtajad
Kinnitatud direktori käskkirjaga 04.06.2018 nr 1-1/2018/4
Muudetud direktori käskkirjaga 16.04.2020 nr 1-1/2020/4

 

Kogud ja statistika

Põltsamaa Raamatukogu põhikogu moodustavad raamatute, perioodika, elektrooniliste teavikute, kaardiväljaannete, noodiväljaannete, helisalvestiste, videosalvestiste kogud

Kogud seisuga 1. jaanuar 2024:

  • Raamatud 59224 eksemplari
  • Ajalehed 14 nimetust
  • Ajakirjad 54 nimetust
  • Auvised 479 arvestusüksust
  • Elektroonilised teavikud 56 eksemplari

Aasta

Kogud  aasta lõpul

Lugejad/sh lapsi

Külastused/sh laste

Virtuaal
külastused 

Laenutused/sh lastele

2023

61440

1906/738

38382/13721

26303

47385/12895

2022

60431

1834/683

34073/12580

17860

44053/10917

2021

60 066

1775 / 674

31841 / 10994

15137

54093 / 11456

2020

60 093

1792 / 652

31885 / 11156

12790

45600 / 10769

2019

62 352

1607 / 573

37273 / 14660

12423

45371 / 13393

2018

63 683

1896 / 662

36801 / 13828

13132

51753 / 14209

2017

64 493

2146 / 680

40672 / 14916

16726 

56366 / 17887

2016

64 476

1906 / 661

42672 / 13896

19535

54339 / 15757

2015

66 853

1916 / 647

42614 / 14579

20409

56688 / 15245

2014

67 348

1956 / 639

41047 / 16172

20028

62569 / 16965

2013 

66 498

2056 / 676

43948 / 16720

21340

64895 / 18885

2012 

66 102

2113 / 687

46696 / 19528

19349

69549 / 20901

2011

65 424

2134 / 662

45491 / 17389

18490

69373 / 19402

2010

65 257

2272 / 656

46404 / 17422

16884

66596 / 17297

2009

63 865

2373 / 676

48913 / 15783

14363

 66887 / 17773

2008 

64 064

2414 / 752

51901 / 14121

7965

63419 / 16267

2007

62 753

2560 / 757

45521 / 11992

 

63032 / 18875

2006

62 388

2696 / 919

48361 / 14736

 

60098 / 16529

2005

61 917

2633 / 921

54978 / 15755

 

78652 / 19100

2004

64 734

2311 / 868

58638 / 14304

 

73173 / 16945

2003

63 528

2085 / 769

49243 / 11306

 

77844 / 18384

2002

63 267

2839 / 924

56415 / 14714

 

88179 / 24695

2001

64 807

2963 / 1022

59082 / 18039

 

89410 / 25496

2000

65 763

2884 / 1054

53239 / 16953

 

88879 / 23085