« Tagasi

Esku raamatukogu statistika

Aasta Kogud  aasta lõpul Lugejad/sh lapsi Külastused/sh laste
Virtuaal
külastused
Laenutused/sh lastele
2018 6166 195 / 69 4364 / 1757 231 4748 / 350