Puurmani raamatukogu statistika

Aasta Kogud  aasta lõpul Lugejad/sh lapsi Külastused/sh laste
Virtuaal
külastused
Laenutused/sh lastele
2018 10 547 342 / 93 4578 / 1355 1397 6755 / 654