Aidu raamatukogu statistika

Aasta Kogud  aasta lõpul Lugejad/sh lapsi Külastused/sh laste
Virtuaal
külastused
Laenutused/sh lastele
2018 8896 198 / 44 3707 / 848 5058 9524 / 896