Pajusi raamatukogu statistika

Aasta Kogud  aasta lõpul Lugejad/sh lapsi Külastused/sh laste
Virtuaal
külastused
Laenutused/sh lastele
2020 5175  156 / 36 3785 / 1010 3306 4805 / 432
2019 6427 147 / 36 4827 / 1541 3613 5304 / 629
2018 7360 180 / 34 4308 / 1554 2815 5435 / 635