Adavere raamatukogu statistika

Aasta Kogud  aasta lõpul Lugejad/sh lapsi Külastused/sh laste
Virtuaal
külastused
Laenutused/sh lastele
2018 11 623 293 / 72 4791 /  1877 7355 8979 / 1025