Pajusi raamatukogu statistika

Aasta Kogud  aasta lõpul Lugejad/sh lapsi Külastused/sh laste
Virtuaal
külastused
Laenutused/sh lastele
2018 7360 180 / 34 4308 / 1554 2815 5435 / 635