Jõgevamaa kirjarahvas

Maanso, Ell

Üldandmed
Õpetaja, koduloo-uurija
Sünniaeg ja –koht: 27. III 1935 Tartu

Eluloolist
• 1942-49 õppis Puurmani 7-klassilises koolis.
• 1966-1992 Puurmani Keskkooli füüsika õpetaja, klassivälise töö organisaator.
• 1992-2003 Puurmani Keskkooli raamatukoguhoidja, ringijuht.
• Puurmani vallalehe „Puurmani Uudised" toimetaja. 
• On autoriks ja koostajaks mitmetele kodulooalastele raamatutele.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER


Malm, Jakob Johann

Üldandmed
Rootsi-eesti (?) päritolu humoristlik luuletaja
Sünniaeg- ja koht: 6. I 1796/26. XII 1795 Tallinn
Surmaaeg ja –koht: 23./11. V 1862 Tallinn, maetud Niguliste kiriku juurde.

Eluloolist
• Õppis kreisikoolis ja kubermangugümnaasiumis.
• Asust tööle tolliametis, jõudes välja Tallinna tolliameti titulaarnõuniku ametiastmeni.
• Eesti kirjanduslukku on ta läinud üheainsa teosega – humoristliku lugulauluga „Die oberpahlsche Freundschaft" („Põltsamaa sõprus") I osa dateeritud 1818, II 1857.
• Ilmus 1855-1905 trükis 12. korral, äratades (balti)saksa haritlaskonnas kestvat elavat tähelepanu. Naerab heatahtlikul, end robustsel moel välja eestikeelse talumehe ning saksakeelse mõisa vahel kõikuva kadakasaksa.
• Humoristlikku lugulaulu peetakse makaroonilise luule ehedaimaks näiteks Baltimaade kirjanduses.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA


Maniakkide Tänav (kodanikunimi Agur Karukäpp (endine Agur Tänav))

Üldandmed
Kirjanik, luuletaja, muusik
Sünniaeg ja –koht: 30. XII 1975 Jõgeva

Eluloolist
• Õppis Väike.Maarja päästekoolis ja Tartu Ülikoolis (sotsiaaltöö eriala).
• Ta on töötanud tuletõrjujana. Tegev muusikuna.
• Tema kirjanduslik ampluaa on zombigorest küberpungi ning fantaasiakirjanduseni. On avaldanud žanriulmet (spetsialiseerunud õudusele). 
• Loomingule on iseloomulik jõuliselt värvikas kujundikasutus, hoogne tempo ning lopsakus. 
• Tema lugusid on avaldanud kõik eesti ulmeajakirjad. Tema initsiatiivil loodi internetipõhine ulmeajakiri „Reaktor".
• Lisaks lühijuttudele on avaldanud mitmeid romaane.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER


Markard, Johan(n) Sebastian

Üldandmed
Juhuluuletaja, vaimulik
Sünniaeg ja –koht: 8. I 1621 Saksamaa, Schweinfurd
Surmaaeg ja –koht: mai 1659 Põltsamaa, 1690 maeti Tallinna Oleviste kirikusse

Eluloolist
• Saabus Tallinnasse 1640-ndail aastail. 
• Novembris 1655 kutsuti Põltsamaale (Oberpahlen) pastoriks. 
• Tema loomingust on teda 30 luuletust. Tema luulet eristab kaasaegsetest Liivimaal tegutsenud luuletajatest saksa keele vaba ja mõjus kasutus.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA


Masing, Otto Wilhelm

Üldandmed
Pastor, keelemees, rahvavalgustaja, 
Sünniaeg ja –koht: 8. XI / 28. X 1763 Lohusuu
Surmaaeg ja –koht: 15.III / 3. III 1832 Äksi, maetud Tartusse Tartu Jaani kalmistule

Eluloolist
• Sündis köstri perekonnas, isa oli eestlane, ema aadlisoost sakslanna.
• 1777-79 õppis Narva linnakoolis. 1779-82 Saksamaal Torgau gümnaasiumis.
• 1783-86 Halle Ülikoolis, kus lõpetas teoloogiafakulteedi. Selle kõrvalt õppis ka muusikat ja joonistamist.
• Teenis raha ka tõlkimisega. Oskas saksa, eesti, kreeka, itaalia, prantsuse, vene ja ladina keelt.
• Oli aastatel 1788-1818 Lüganuse, Viru-Nigula, Äksi pastor.
• 1821 sai Tartumaa praostiks.
• Tema rahvavalgustusliku tegevuse kõige silmapaistvam saavutus oli „Marahva Näddala-Lehe" väljaandmine (1821-23, 1825).
• Südamelähedane oli talle rahvaharidus, koostas mitmeid kooliraamatuid.
• Õ-tähe tooja eesti kirjakeelde
• Elu lõpuaastail koostas suurt eesti-saksa sõnaraamatut, mille käsikiri on kaduma läinud, on säilinud vaid 26 lk.
• Äksis on talla püstitatud mälestuskivi.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Otto Wilhelm Masing Eesti biograafilises andmebaasis ISIK


Maurach, Karl Peter Ludwig

Üldandmed
Vaimulik kirjanik, vaimulik
Sünniaeg ja -koht: 04. II 1824 Paistu
Surmaaeg- ja koht: 24. V 1900 Põltsamaa

Eluloolist
• Õppis Tartus usuteadust. 
• 1853-1891 oli Põltsamaa kirikuõpetaja. 
• Tema ajal tehti kirikule remont, laiendati ja korrastati surnuaeda, ehitati uus kivikabel, täiendati koolivõrku, seati sisse igakevadine koolide kokkutulek Põltsamaal, nn. rõõmupäev. 
• Arvukate vaimulike teoste autor.
• 1864 ilmus „Eesti Maarahva uus laulu-Raamat", milles oli 150 tema laulu.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Karl Peter Ludwig Maurach Eesti biograafilises andmebaasis ISIK


Muru, Karl

Üldandmed
Kirjandusteadlane ja –kriitik
Sünniaeg ja -koht: 1.I 1927 Kaarepere, Pikkjärve küla

Eluloolist
• 1933-38 õppis Kaarepere algkoolis.
• 1938-40 jätkusid õpingud Kohta-Järvel.
• 1944-45 õppis Kaarepere mittetäielikus keskkoolis.
• 1945-51 Tartu Õpetajate Seminaris.
• 1951-58 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonnas, kaugõpe.
• 1951-59 õpetas Rapla Keskkoolis eesti keelt. 
• Aastast 1962 töötas ta TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedris vanemõpetajana, hiljem dotsendina ja professorina.
• 1974 kuulub Eesti Kirjanike Liitu. 
• 1974 kaitses doktoriväitekirja.
• 1998 valiti Jyväskyla Ülikooli audoktoriks. 
• On uurinud peamiselt 20. sajandi eesti luulet ning kirjutanud luulearvustusi. On koostanud luulevalimikke ja –anatoloogiaid.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Karl Muru Eesti biograafilises andmebaasis ISIK


Muuli, Kalle

Üldandmed
Ajakirjanik ja luuletaja
Sünniaeg ja –koht:10. I 1958 Tapa

Eluloolist
• 1976 lõpetas Puurmani Keskkooli.
• 1978 töötas Põltsamaal transporditöölisena, 1980-1982 puusepana.
• Õppis Eesti Põllumajandusakadeemias veterinaariat ja Tartu Ülikoolis õigusteaduskonnas.
• Töötas ajakirjade „Pioneer" ning „Kultuur ja Elu" peatoimetajana. 
• 1994-95 „Rahva Hääle", 1995-2000 „Eesti Päevalehe" peatoimetaja. 
• Ajalehes „Postimees" on ta töötanud mitmetes ametites: reporterina, uudistetoimetuse juhatajana, arvamustetoimetuse juhatajana, peatoimetuse asetäitjana ja päevatoimetajana.
• Augustist 2012 „Õpetajate Lehe" peatoimetaja.
• On avaldanud luulekogusid ning ajalooraamatuid.
• 2008. a. omistati talle Valgetähe IV klassi teenetemärk.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER


Mõtslane, Mats (kodanikunimi Mart Kiirats)

Üldandmed
Prosaist
Sünniaeg- ja koht: 6. I 1884/25.XII 1883 Pärnumaa, Tõstamaa
Surmaaeg ja –koht: 16.XI 1956, maetud Vändra kalmistule

Eluloolist
• Õppis Tõstamaa vallakoolis ja Audru kihelkonnakoolis.
• 1900-1904 omandas Tartu II (vene) seminaris õpetajakutse.
• 1911-18 oli talupidaja Vaimastvere ja 1918-26 Kudina vallas.
• Kuulus I Riigikogu koosseisu.
• 1926-29 töötas ametnikuna Tartu Eesti Majandusühisuses.
• Elas aastani 1932 kutselise kirjanikuna Petseris ja Pärnus.
• 1932- 48 töötas Toris Murru algkooli juhatajana ning kooliõpetajana Vändras.
• Viimastel eluaastatel töötas aednikuna Vändra lähedal.
• Esikteos "Kraavitajad" (1906) käsitleb külakoolmeistrist rahvavalgustaja käekäiku. 
• Tema romaanid olid ladusalt jutustatud ning lugejate hulgas nõutavad. Kuid nende didaktilisuse tõttu ei leidnud tunnustust kriitikute poolt.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Tööd elektronkataloogis ESTER
Mart Kiirats Eesti bibliograafilises andmebaasis ISIK


Männis, Raimo

Üldandmed
Põllumajandustegelane, prosaist ja lastekirjanik
Sünniaeg ja –koht: 16. XII 1931 Põltsamaa vald, Rõstla

Eluloolist
• 1940-48 õppis Kildu, Väinjärve ja Kirivere koolis, 1948-52 Vändra Keskkoolis.
• 1952-57 õppis EPA-s, mille lõpetas mehaanikainseneri kutsega.
• 1957- 64 töötas Viljandi masina-traktorijaamas, Suure-Jaani remondi- ja tehnikajaamas, Türi maaparandusjaamas ning Vändra remondi- ja tehnikajaamas.
• 1965-92 peainsener Saue sovhoosis.
• Kirjanike Liidu liige aastast 1991.
• Kirjutamist alustas laste- ja noortejuttudega.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER

 

Mölter, Artur

Üldandmed
Füüsik ja luuletaja 
Sünniaeg ja –koht. 26.VIII 1985 Põltsamaa

Eluloolist
• 1992-2004 õppis Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.
• Õppis Tartu Ülikoolis füüsikat.
• On avaldanud luulet.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER