Kirjandusklubi

Tänapäeval kasutab lugeja üha enam vajaliku informatsiooni kättesaamiseks internetivõimalusi, samas kui tavaline ajaleht, teatmeteos või juturaamat kipub jääma tagaplaanile. Ka kodudesse ei osteta enam kuigipalju raamatuid, neid pole ka mõtet kinkida, sest ei saa olla kindel, kas neid loetakse.

Kui internet rahuldab meie infovajaduse, siis hingeharidust pakub hea ja huvitav juturaamat. Aga kuidas küll valida tohutust hulgast ilmunud raamatuvarast midagi sellist, mis tooks tõelise lugemuselamuse ning viiks meid jõudehetkeks tavarutiinist eemale, andes mõtteainet hingele ning uut energiat reaalsusesse tagasipöördumisel?

Abiks raamatute valikul tuleb raamatukogu. Ja oleks ju tore ka vestelda kaashuvilistega loetust ning saada nendeltki häid lugemissoovitusi.

Just seetõttu alustas 2017. aasta sügisel tegevust Põltsamaa Raamatukogu Kirjandusklubi. Koos käiakse sügisest kevadeni korra kuus. Hubases keskkonnas, mõnusas seltskonnas kuulatakse teiste lugemiselamusi, jagatakse lugemissoovitusi, saadakse infot uudiskirjanduse kohta, räägitakse lemmikautoritest, meenutatakse oma lapsepõlve lemmikraamatuid ja nendega seotud lugusid, kevadperioodil aga tehakse väljasõit kirjandusega seotud paikadesse.

Kirjandusklubi juhib endine kirjandusõpetaja Helle Rümmel.

Kirjandusklubisse on oodatud kõik raamatusõbrad!

Registreerimiseks anna endast teada raamatukogus või saada meil aadressile põltsamaa@poltsamaark.ee

Tulemas:
20.01.2020 Teemaõhtu "Rahvausundid ja kohalikud legendid". Külas folklorist ja usundiuurija Mare Kõiva

Toimunud:

Teemaõhtu 02.12.2019 "Ood emakeelele". Üleriigilisest noorte loomevõistlusest „Ood eesti keelele" vestlemas selle peakorraldajad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad Sirje Ääremaa ja Marika Nugis.
Teemaõhtu 11.11.2019 "Pidu Põhjalas. Babette'i pidusöök". Ettelugemine ja filmi vaatamine pidusöögiga küünlavalgel.
Teemaõhtu 14.10.2019 "Suvelugemise pärlid"
Väljasõit 08.06.2019 koos Reisiklubiga "Palamuse muuseum ja Paunvere filmiradadel koos Kärde iluaiaga"
Teemaõhtu 29.04.2019 "Eesti kaasaegne romaan"
Teemaõhtu 25.03.2019 "Eluloolised romaanid"
Teemaõhtu ja raamatuesitlus 25.02.2019 "Elulooraamatud". Külas raamatu "Aimla metsavennad" autor Urmas Kuusiku.
Raamatuesitlus 28.01.2019 "Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mälestuste kogumik". Külas raamatu koostaja Heli Aiaots.