« Tagasi

ERIVAJADUSTEGA LUGEJA TEENINDUS

  • Nägemispuudega lugejaid teenindatakse vajadusel Eesti Pimedate Raamatukogu vahendusel.
  • Ratastoolis lugeja pääseb raamatukogu täiskasvanute osakonda raamatukogutöötaja kaasabil (telefon 7751466), kelle kaudu laenutatakse teavikuid ka laste- ja noorteosakonnast.
  • Inva-WC kasutamise võimalus puudub.

KODUTEENINDUS

  • Koduteenindus on tasuta teenus, mida raamatukogu pakub liikumisraskustega Põltsamaa linna ja valla elanikele.

  • Pakutakse kolme teenust: teavikute laenutamine ja tagastamine, lugemissoovitused, infopäring.  

  • Teavikuid on võimalik valida (ka reserveerida) e-kataloogist RIKSWEB või küsida raamatukogust telefoni või e-posti teel.

  • Raamatukoguhoidja toob üks kord kuus (iga kuu kolmas neljapäev) lugejale soovitud raamatuid ja ajakirju koju ning viib hiljem raamatukokku tagasi. Teenust osutatakse erijuhtudel ka teistel päevadel. 

Koduteenindusega liitumiseks või loobumiseks tuleb helistada telefonile77 51 466 või saata e-kiri aadressile laenutus@poltsamaark.ee

Teada võib anda ka nimetatud teenust vajavast sugulasest, naabrist või tuttavast.