Raamatukogu lisateenused

ISETEENINDUS  

 • Iseteenindus toimib tarkvara RITA baasil ja on kasutajale tasuta.
 • Iseteenindus võimaldab raamatukogu kasutajatel ise endale teavikuid laenutada ja tagastada.
 • Toimingute teostamiseks isiku tuvastamisel on vajalik ID-kaardi või raamatukogukaardi olemasolu.
 • Kiirtagastus toimub ilma isikut eelnevalt tuvastamata.
 • Teavikute laenutamisel väljastatakse soovijale laenutustšekk.
 • Kui lugejale on arvestatud viivis, tuleb pöörduda raamatukogutöötaja poole.

TAGASTUSKAST

 • Kui raamatukogu on suletud, saab laenutatud teavikuid tagastada ööpäevaringselt välisukse juures olevasse tagastuskasti. 
 • Tagastuskast tühjendatakse ja tagastus vormistatakse andmebaasis iga tööpäeva hommikul.
 • Kui lugejal jääb osa teavikuid tagastamata, siis nende tagastustähtaeg automaatselt ei pikene.
 • Kui lugejale on arvestatud viivis, siis tuleb see tasuda järgmisel korral raamatukogu külastades.

TEATME- JA INFOTEENINDUS

 • Infopäringuid saab esitada raamatukoguhoidjale kohapeal, telefoni või meili teel (vt e-päringud)
 • Päringutele vastatakse kuni 3 tööpäeva jooksul.
 • Lugejaid nõustatakse: teemaotsingul, faktide ja andmete täpsustamisel, andmebaaside kasutamisel, teavikute leidumuse kohta raamatukogus jm.

RAAMATUKOGUDEVAHELINE LAENUTUS (RVL)

 • Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida raamatukogus puuduvat kirjandust lugeja soovil ja kulul Eesti teistest raamatukogudest.
 • Tellitud teavikust teatatakse telefoni või e-maili teel.
 • Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja ja tingimused määrab saatja raamatukogu.
 • Koopia saamisel teisest raamatukogust tasub lugeja vastavalt saatja raamatukogu hinnakirjale.