« Tagasi

Raamatukogu lisateenused

ISETEENINDUS  

 • Iseteenindus toimib tarkvara RITA baasil ja on tasuta.
 • Iseteenindus võimaldab raamatukogu kasutajatel ise endale teavikuid laenutada ja tagastada.
 • Toimingute teostamiseks isiku tuvastamisel on vajalik ID-kaardi või raamatukogukaardi olemasolu.
 • Kiirtagastus toimub ilma isikut eelnevalt tuvastamata.
 • Teavikute laenutamisel väljastatakse soovijale laenutustšekk.
 • Kui lugejale on arvestatud viivis, tuleb pöörduda raamatukogutöötaja poole.

TAGASTUSKAST

 • Kui raamatukogu on suletud, saab laenutatud teavikuid tagastada ööpäevaringselt välisukse juures olevasse tagastuskasti. 
 • Tagastuskast tühjendatakse ja tagastus vormistatakse andmebaasis iga tööpäeva hommikul.
 • Kui lugejal jääb osa teavikuid tagastamata, siis nende tagastustähtaeg automaatselt ei pikene.
 • Kui lugejale on arvestatud viivis, siis tuleb see tasuda järgmisel korral raamatukogu külastades.

TEAVIKUTE RESERVEERIMINE

 • Teavikuid, mis on välja laenutatud (v a perioodika), saab reserveerida (panna end ootejärjekorda) raamatukogus kohapeal ja RIKSWEBi kaudu.
 • Raamatukogu teavitab tasuta reserveeritud teaviku saabumisest e-posti teel, selle puudumisel telefoni teel.
 • Saabunud teavikut hoitakse lugejale 3 tööpäeva. Kui lugeja selle aja jooksul teavikule järgi ei tule, läheb teavik ootejärjekorras järgmisele.

TEATME- JA INFOTEENINDUS

 • Infopäringuid saab esitada raamatukoguhoidjale kohapeal, telefoni või meili teel.
 • Päringutele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

RAAMATUKOGUDEVAHELINE LAENUTUS (RVL)

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvat kirjandust lugeja soovil ja kulul Eesti teistest raamatukogudest.
Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja ja tingimused määrab saatja raamatukogu.
Koopia saamisel teisest raamatukogust tasub lugeja vastavalt saatja raamatukogu hinnakirjale.