Raamatukogu kultuuriteenused

NÄITUSTE KORRALDAMINE

 • Raamatukogu koostab raamatu-, kunsti-, foto-, tarbekunsti jm näitusi raamatukogus ja kokkuleppel ka mujal.
 • Raamatukogu vahendab teiste asutuste/isikute poolt koostatud näitusi.
 • Raamatukogu võimaldab tasuta näitusepindasid kõigile soovijaile eelneva kokkuleppega.
 • Näitust eksponeeritakse raamatukogus valdavalt üks kuu, suvel ka kaks kuud.

SÜNDMUSTE KORRALDAMINE

 • Raamatukogu korraldab salongiõhtuid, kus toimuvad kohtumised loovisikutega.
 • Raamatukogu laste- ja noorteosakond korraldab erinevaid üritusi lastele ja noortele.
 • Raamatukogu korraldab virtuaalüritusi, sh näitusi, ettelugemisi, lugejamänge jm.
 • Raamatukogu korraldab kord aastas mälumänguõhtu Põltsamaa valla asutuste, kollektiivide jt võistkondade vahel.
 • Kirjandusklubi korraldab teemaõhtuid, salongiõhtuid kirjanikega ning kirjanduslikke väljasõite.
 • Reisiklubi korraldab reisimuljete õhtuid ning väljasõite.
 • Raamatukogu reklaamib uudiskirjandust Facebookis.
 • Loetud raamatute laat: müüakse soodsalt kasutatud ja kogudest kustutatud raamatuid.
   

HUVITEGEVUS