« Tagasi

Raamatukogu põhiteenused

Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

LUGEJAKS REGISTREERIMINE

·         Teavikuid, lauamänge ja muid esemeid koju laenutada on õigus registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

·         Lugejaks registreeritakse kojulaenutamise õiguse saamiseks isikut tõendava dokumendi alusel.

·         Alla 18-aastastele lastele ja noortele annab kojulaenutamise õiguse vanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

TEAVIKUTE KOJULAENUTUS

·         Teavik laenutatakse koju 21 päevaks.

·         Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 15 teavikut.

·         Tagastustähtaega on võimalik pikendada hiljemalt tagastustähtpäeval kuni kolm korda kui teavikut ei vaja teised lugejad.

·         Teavikuid, mis on välja laenutatud, saab reserveerida. Reserveering kehtib 3 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest.

·         Tähtajaks tagastamata teavikute eest arvestab raamatukogu viivist iga hilinenud päeva eest 6 senti ühe raamatu kohta.

TEAVIKUTE KOHALKASUTUS

·         Lugejaks registreerimata võib kohapeal kasutada kõiki teavikuid.

·         Ainult kohalkasutuses on enim nõutud teatmeteosed, suure kultuuriväärtusega teavikute ainueksemplarid, perioodikaväljaannete viimased numbrid ning teatud audiovisuaalseid teavikuid, nt filmid (autoriõiguse seaduse § 133).

AVALIK TEAVE JA AIPi KASUTAMINE

·         Raamatukogu võimaldab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu (AIP).

·         AIPi arvutid asuvad laste- ja noorteosakonnas (1) ja täiskasvanute osakonnas (2).

·         AIPi kasutamise esimene tund on tasuta, järgnevad tasulised (vt eriteenuste hinnakirja).

·         AIPi kasutamine registreeritakse nimeliselt raamatukogu haldussüsteemi kuuluvas andmebaasis.

·         AIPis on võimalik kasutada ID-kaardi tarkvara, Google't, teksti- ja tabelitöötlust

·         Kõikidest arvutitest on võimalik teha väljaprinte: A3, A4, must-valge, värviline (vt eriteenuste hinnakirja).

·         AIPi kasutajal on keelatud kasutada isiklikku andmekandjat, teha muudatusi arvuti seadistuses, installeerida programme ega salvestada andmeid arvuti kõvakettale.

·         AIPis on keelatud külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi.

 

Vt ka Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskirjad