Tagastamistähtaja pikendamine

Raamatukogu võlglastel (tagastamistähtaeg ületatud) tähtaega ei pikendata

Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada juhul kui teavikutel pole nõudlust:

  • Raamatukogus kohapeal
  • Telefoni teel 775 1466; laste- ja noorteosakonnas 775 1162
  • e-posti laenutus@poltsamaark.ee, laste- ja noorteosakonnas viivi.tell@poltsamaark.ee teel
  • RIKSWEBis