Raamatukogu põhiteenused

Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

TEAVIKUTE KOJULAENUTUS

 • Teavik laenutatakse koju 21 päevaks.
 • Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 15 teavikut.
 • Tähtajaks tagastamata teavikute eest arvestab raamatukogu viivist iga hilinenud päeva eest 6 senti ühe raamatu kohta.
 • Tekkinud viivist saab tasuda sularahas kohapeal või ülekandega, selgitusse Raamatukogu viivis, võlglase nimi.
  Arvelduskonto omanik: Põltsamaa Vallavalitsus
  IBAN arvenumber SEB Pank EE171010152000462007
  IBAN arvenumber Swedbank EE732200221027219750

   LUGEJAKS REGISTREERIMINE

 • Teavikuid, lauamänge ja muid esemeid koju laenutada on õigus registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.
 • Lugejaks registreeritakse kojulaenutamise õiguse saamiseks isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogus kohapeal või Liitumisportaalis.
 • Alla 18-aastastele lastele ja noortele annab kojulaenutamise õiguse vanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

   TAGASTUSTÄHTAJA PIKENDAMINE

 • Tagastustähtaega on võimalik pikendada hiljemalt tagastustähtpäeval kuni kolm korda kui teavikut ei vaja teised lugejad.
  RIKSWEBis 
  m-RIKSis 
  e-maili teel (laenutus@poltsamaark.ee täiskasvanute osakond; viivi.tell@poltsamaark.ee laste- ja noorteosakond)
  telefoni teel (775 1466 täiskasvanute osakond; 775 1162 laste- ja noorteosakond)

    TEAVIKUTE RESERVEERIMINE

 • Teavikuid, mis on välja laenutatud (v a perioodika), saab reserveerida (panna end ootejärjekorda).
  RIKSWEBis (õpetus)
  m-RIKSis
  e-maili teel (laenutus@poltsamaark.ee täiskasvanute osakond; viivi.tell@poltsamaark.ee laste- ja noorteosakond)
  telefoni teel (775 1466 täiskasvanute osakond; 775 1162 laste- ja noorteosakond) 
 • Raamatukogu teavitab tasuta reserveeritud teaviku saabumisest e-posti teel, selle puudumisel telefoni teel.
 • Saabunud teavikut hoitakse lugejale 3 tööpäeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest.
 • Kui lugeja selle aja jooksul teavikule järgi ei tule, läheb teavik ootejärjekorras järgmisele.

TEAVIKUTE KOHALKASUTUS

 • Lugejaks registreerimata võib kohapeal kasutada kõiki teavikuid.
 • Ainult kohalkasutuses on enim nõutud teatmeteosed, suure kultuuriväärtusega teavikute ainueksemplarid, perioodikaväljaannete viimased numbrid ning teatud audiovisuaalseid teavikuid, nt filmid (autoriõiguse seaduse § 133).

AVALIK TEAVE JA AIPi KASUTAMINE

 • Raamatukogu võimaldab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu (AIP).
 • AIPi arvutid asuvad laste- ja noorteosakonnas (1) ja täiskasvanute osakonnas (2).
 • AIPi kasutamise esimene tund on tasuta, järgnevad tasulised (vt eriteenuste hinnakirja).
 • AIPi kasutamine registreeritakse nimeliselt raamatukogu haldussüsteemi kuuluvas andmebaasis.
 • AIPis on võimalik kasutada internetti, ID-kaardi tarkvara, teksti- ja tabelitöötlust.
 • Kõikidest arvutitest on võimalik teha väljaprinte: A3, A4, must-valge, värviline (vt eriteenuste hinnakirja).
 • AIPi kasutajal on keelatud kasutada isiklikku andmekandjat, teha muudatusi arvuti seadistuses, installeerida programme ega salvestada andmeid arvuti kõvakettale.
 • AIPis on keelatud külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi.

Vt ka Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskirjad