Iseteenindus

Ole kaasaegne, kasuta raamatukogus iseteenindust!

  • Iseteenindus toimib tarkvara RITA baasil ja on tasuta.
  • Iseteenindus võimaldab raamatukogu kasutajatel ise endale teavikuid laenutada ja tagastada.
  • Toimingute teostamiseks isiku tuvastamisel on vajalik ID-kaardi või raamatukogukaardi olemasolu.
  • Kiirtagastus toimub ilma isikut eelnevalt tuvastamata.
  • Teavikute laenutamisel väljastatakse soovijale laenutustšekk.
  • Kui lugejale on arvestatud viivis, tuleb pöörduda raamatukogutöötaja poole.
  • Vaata isteenindust