Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ning isikuandmete kaitse üldmäärusest.

Isikuandmete töötlemise teave kajastub Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskirjas (§ 2 Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine).

Raamatukogu kogub isikuandmeid lugejate andmebaasi lugejatele raamatukogu teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks ning võimalike võlgade sissenõudmiseks.
Lugejate andmebaasi kantakse järgmised lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul kojulaenutamise õiguse saamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) elukoht (postiaadress);
4) telefoninumber;
5) selle olemasolul elektronposti aadress.

Puudega isikule raamatukogu teenuse osutamiseks võib raamatukogu töödelda isiku terviseandmeid, et tuvastada isiku õigus saada puudega isikule pakutavaid rahvaraamatukogu teenuseid.

Lugejal on õigus tutvuda ja saada väljavõtet kõigi isikuandmetega, mis raamatukogul tema kohta on, sh muude andmetega, mis on seotud tema laenutusajalooga.

Lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanem või seaduslik esindaja teavitab raamatukogu andmete muutumisest.

Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist.

Lugejal on õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel oma isikuandmete kustutamist, kui ta ei soovi enam olla raamatukogu kasutaja ning tal ei ole raamatukogu ees kohustusi.

Avaldus isikuandmete kustutamiseks

Põltsamaa Raamatukogu andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:

telefon: 776 2401, e-post: tiina.ilves@poltsamaark.ee