Isikuandmed ja nende töötlemist reguleerivad õigusaktid

1. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine Põltsamaa Raamatukogus (edaspidi raamatukogu) on kõik isikuandmetega tehtavad toimingud, välja arvatud toimingud juriidiliste isikute andmetega ning isikuandmete töötlemine veebilehtedel, millele raamatukogu veebilehtedel viidatakse (välislingid).
 
2. Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.