Privaatsuspoliitika

Põltsamaa Raamatukogu andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:

telefon: 776 2401

e-post: poltsamaa@poltsamaark.ee

Isikuandmed ja nende töötlemist reguleerivad õigusaktid

Põltsamaa Raamatukogu andmekaitsetingimused
kinnitatud direktori käskkirjaga 17.05.2021 nr 1-1/2021/12

Lugejal on õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel oma isikuandmete kustutamist, kui ta ei soovi enam olla raamatukogu kasutaja ning tal ei ole raamatukogu ees kohustusi.

Avaldus isikuandmete kustutamiseks