« Tagasi

Vaim virgeks raamatuga!

 2014. aastaJuubeliaasta:

  • Kingiti igale 100. külastajale raamat
  • Eksponeeriti näitusi meilt ja mujalt
  • Korraldati salongiõhtuid kord kuus
  • Näidati väärtfilme
  • Kirjutati raamatukogu ajaloost ajalehes
  • Anti välja raamat
  • Korraldati juubelinädal oktoobris                             Fotosid juubeliüritusest

 

Põltsamaa raamatukogu algus

Põltsamaa Lugemise Ringi põhikiri registreeriti Liivimaa Kubermanguvalituse poolt 11. mail/28. aprillil 1914. a. Riias. Põltsamaa alevirahvani jõudis uudis 30. mai "Sakala vahendusel. 

Oma tegevust alustas lugemise ring teisel suvistepühal toimunud üldkoosolekuga. Esimesel koosolekul kõneles raamatu hariduslikust tähtsusest kooliõpetaja August Schulzenberg. Lisaks Põltsamaa alevi elanikele oli ringi liikmeid (aasta lõpuks juba üle 70) kõikjalt ümbruskonnast – Rutikeverest, Kolga-Jaanist jm. 

Kuna vastloodud lugemise ringi üheks peaeesmärgiks oli asutada raamatukogu, asuti kohe selle nimel ka tegutsema. Pöörduti Põltsamaa Seltskondliku Ühisuse poole palvega, et ühisuse saalis leitaks ruumi Põltsamaa Lugemise Ringi raamatukapi jaoks. 13. juulil/30. juunil 1914 nimetatud luba saadi ning ühtlasi lubati lugemise ringil tasuta ühisuselt ka Põltsamaa Põllumeeste Seltsi saali raamatute väljaandmisel kasutada. De facto oligi raamatukogu tekkinud, de jure jõuti selleni mõne kuu pärast. 
Samal koosolekul sai jaatava vastuse ka lugemise ringi palve üürida seltskondlikult ühisuselt Põllumeeste Seltsi saali peo korraldamiseks. Põllumeeste seltsi saal jäigi aastakümneteks lugemise ringi tuluõhtute korraldamise kohaks. Suvel korraldati ka pargipidusid. Lugemise ringi pidude eeskavad olid mitmekülgsed. Seal leidus laule mees- ja naiskoorilt, instrumentaalmuusikat, näitemänge jne. Repertuaaris olid näiteks ka Fr. Chopini, L. van Beethoveni, W. A. Mozarti jt helitööd. Lugemise ringi juures hakkas tegutsema ka oma näitetrupp. Piduõhtutest saadud tulu eest osteti lugemise ringile raamatuid.

Peagi esitati ka Liivimaa Kubermanguvalitsusele ametlik palve avada Viljandi (Fellini) maakonnas Põltsamaa (Oberpahleni) asulas lugemisringi liikmetele tasuta raamatukogu ja lugemistuba. 20./7. oktoobril 1914. aastal edastas Liivimaa Kubermanguvalitsuse juhatus seitsme tunnistaja juuresolekul nimetatud palve kubernerile.

24./11. oktoobril 1914. aastal teade loa andmise kohta Põltsamaa (Oberpahleni) lugemise ringi raamatukogu asutamiseks ka kubermanguvalitusest teele saadeti. Riigipoolseks kontrolliks raamatukogu tegevuse üle määrati kroonu veinipoe järelvalvaja Mart Karm Tartu (Jurjevi) maakonnast. 

21./8. märtsil 1915. aastal avati Jõgeva maantee 30 (praegu Jõgeva mnt 4) asunud Tõnis Arenile kuulunud majas Põltsamaa lugemise ringi raamatukogu. Lugemise ringi raamatukogu korraldas kooliõpetaja August Schulzenberg. Kogus oli esialgu 220 köidet (valdavalt uuem ilukirjandus), millest kingitustena oli saadud 130 köidet.