« Tagasi

Raamatukogu ajalugu faktides

Põltsamaa Raamatukogu koos haruraamatukogude ja välisteeninduspunktiga on Põltsamaa valla hallatav üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu, mis tagab elanikele vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetab elukestvat õpet ja enesetäiendamist ning võimaldab vaba aja veetmist kõigile kaasaegses ja sõbralikus keskkonnas. Raamatukogu täidab paralleelselt maakonnaraamatukogu ülesandeid raamatukoguteeninduse maakondlikul koordineerimisel Jõgevamaal, mis tulenevad rahvaraamatukogu seadusest ja on fikseeritud raamatukogu põhimääruses. 
Raamatukogu on kujunenud kogukonna info-, kultuuri-ja teenustekeskkonnaks, kus raamatukogu põhiteenuste kõrval korraldatakse kirjandusüritusi, näitusi, salongi-ja filmiõhtuid, tegeldakse laste lugemishuvi tõstmise ja vaba aja sisustamisega, pakutakse mitmesuguseid teenuseid, sh e-teenuseid, raamatukogu juures tegutsevad erinevad klubid ja ringid nii täiskasvanutele kui lastele.
 
Lühiajalugu
• 11. mail 1914 registreeriti Põltsamaa Lugemise Ringi põhjuskiri. Ringi eesmärgiks oli raamatukogu asutamine. 
• 24. oktoobril 2014 Liivimaa Kubermanguvalitsuselt saadi luba tasuta raamatukogu ja lugemistoa avamiseks.
• 21. märtsil 1915 toimus raamatukogu ja lugemistoa ametlik avamine. 
• 1926. aastal anti Põltsamaale linna õigused ning sellega seoses hakkas raamatukogu täitma linna avaliku raamatukogu ülesandeid. 
• 1953. aastal asutati Põltsamaa Linna Lasteraamatukogu.
• Aastail 1950-1962 tegutseb raamatukogu Põltsamaa rajooni raamatukoguna.
• Alates aastast 1964, pärast Jõgeva rajooni moodustamist kuni tänaseni, täidab raamatukogu juhtiva raamatukogu rolli Jõgevamaal, 1964. aastast Jõgeva Rajooniraamatukoguna, 1974. aastast Jõgeva Keskraamatukoguna, 1990. aastast Jõgeva Maakonna Keskraamatukoguna ja 2017. aastast Põltsamaa Raamatukoguna.
• 1974. aastal, seoses Eesti raamatukogude tsentraliseerimisega, liideti raamatukoguga Põltsamaa Linna Lasteraamatukogu kui lasteosakond.
• 2001. aastal alustas raamatukogu lugemissaalis tööd avalik internetipunkt.
• Aastail 2003–2004 teostati raamatukogu hoonevana osa renoveerimine ja raamatukogu sai juurdeehitusenaruumid lasteosakonnale, kogude arenduse osakonnale ja näituste ja konverentsisaali.
• 2002. aasta märtsis läks lasteosakond(Kirjasto 3000), 2004. aasta septembris teenindusosakond, üle elektroonilisele laenutussüsteemile.
• 2004. aastal osteti uus raamatukogusüsteem–RIKS (Raamatukogude Info ja Kataloogisüsteem).
• 2005. aastal loodi raamatukogu kodulehekülg (sisenemislingiga raamatukogu kataloogi ja lugejahalduse veebilahendusse RIKSWEB).
• 2010. aastal avati pearaamatukogu uksel tagastuskast, mis võimaldab tagastada teavikuid lahtiolekuaegadest sõltumata.
• 2017. aastal lõpul, seoses haldusreformiga, liideti raamatukoguga kõik teised valla raamatukogud (Põltsamaa Vallavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 24). Alates 1. jaanuarist 2018 on raamatukogu ühtse juhtimise all 6 haruraamatukogu ja 1 välisteeninduspunkt.