Täienduskoolituste korraldamine Põltsamaa Raamatukogus

Põltsamaa Raamatukogu korraldab Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjatele erialaseid koolitusi (tellitakse koolitusasutustest), teema- ja teabepäevi, õppesõite ning individuaalkoolitusi.
Koolituste eesmärgiks on kutsealaste kompetentside arendamine tööks raamatukoguhoidjana. Teema- ja teabepäevi, individuaalkoolitusi ning õppesõite korraldatakse erialase teabe omandamiseks ning eri- ja kultuurialase silmaringi laiendamiseks.
 
Põltsamaa Raamatukogu poolt korraldatavad täienduskoolitused on tasulised. 
Finantseerimine toimub Põltsamaa Raamatukogu ja maakonna omavalitsuste vahel sõlmitud lepingute ning projektitoetuste alusel.
 
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.
Läbitud koolituste kohta väljastatakse tõend/tunnistus.
Koolitused toimuvad eesti keeles.
 
Kontaktisik:
Viivika Lepp
direktor
Telefon: 776 2401

Täiendkoolitused 2024

 

28. märts koolitus RIKS, MIRKO, 2023. a kokkuvõte

26. aprill   Kriisikoolitus; Mehhiko kultuurist