« Tagasi

Teemapäev „Õppimise võlu ja nauditav õppimine hõbedases vanuses“

Toimumisaeg: 5. november 2020. a.
Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal Põltsamaa Veski tn 3.
 
Maht: 6 ak/t (loenguosad, grupitööd)
 
Esinejad: Tiina Tambaum, mag, MA, MBA
Koolitaja on koostanud doktoritöö põlvkondade vahelise õppe teemal; on vanemaealiste mälu treeneri koolituse maaletooja;  viib läbi  koolitusi vanemaealiste õppe korraldamise, meeste kaasamise ja põlvkondade vahelise õppe teemadel erinevatele sihtgruppidele.
 
Eesmärk
Anda teadmisi geragoogikast ehk tehnikatest ja meetoditest vanemaealiste õppe korraldamisel raamatukogudes vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 B 2.3 Lugeja- ja infoteenindus kompetentsidele: 2) pakub raamatukogu- ja infoteenuseid lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast 3) korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi, lähtudes raamatukogu tegevuskavast, sihtrühma vajadustest ja kaasates kogukonda; koostab teavitusmaterjale; viib läbi kasutajakoolitusi vastavalt sihtrühma tasemele ja vajadustele, kasutades sobivat koolitusvormi ning –meetodit ning Raamatukoguhoidja tase 7 B.2.3 Lugeja- ja infoteenindus kompetentsile:
1) korraldab teenindusprotsessi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast; loob kasutajasõbraliku teeninduskeskkonna, valides sobiva suhtlemisviisi; suudab probleeme ennetada ning konfliktidega toime tulla; käsitleb kaebusi ja pretensioone  
2) korraldab raamatukogu- ja infoteenuste pakkumist lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast.  http://www.eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine.
 
Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad
 
Sisu lühikirjeldus
• geragoogika – tehnikad ja meetodid vanemaealiste õppe korraldamisel;
• õppimisvõime vanemas eas; 
• vanemaealiste õppimise eesmärk, teemade valik;
• motivatsiooni roll vanemaealises õppes;
• tegevused, mis aitavad püsida vaimselt heas vormis;
• diskrimineerimine vanuse alusel; 
• raamatukogud kui ühed süsteemsete õppimisvõimaluste pakkujad vanemaealistele;
• vanemaealiste õppetöö korraldamise põhimõtted;
• raamatukogu innovatsioonilased tegevused vanemaealistele.
  
Õpiväljundid: teemapäeval osalenu:
• omab teadmisi tehnikatest ja meetoditest  vanemaealiste õppe korraldamisel raamatukogus.
 
Iga koolitusel osaleja saab kaasa käsitletud materjalidega lehe. 
 
Registreerumistähtaeg: 29. oktoober. Info Triin.Kodusaar, Triin.Kodusaar@poltsamaark.ee, tel. 776 2409.