« Tagasi

Koolitus „Tüvitekstid eesti kirjanduses“

Toimumisaeg:  29. september 2020. a.

Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal Põltsamaa Veski tn 3.

Maht: 6 ak/t (loengud, arutelud)

Esineja: kultuuriteooria ja –poliitika professor Rein Veidemann, PhD, Koolituskeskus Vilko

Eesmärk:

Tutvustada, meelde tuletada ja analüüsida eesti kirjanduse tuntumaid ja olulisemaid tüvitekste ning ühes sellega avardada, väärtustada ja kinnistada teadmisi eesti kirjandusest vastavalt Raamatukoguhoidja, tase 6 B. 2. 3 Lugeja- ja infoteenindus" kompetentsile: 3) korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi, lähtudes raamatukogu tegevuskavast, sihtrühma vajadustest ja kaasates kogukonda; koostab teavitusmaterjale; viib läbi kasutajakoolitusi vastavalt sihtrühma tasemele ja vajadustele, kasutades sobivat koolitusvormi ning –meetodit http://www.eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine.

Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad

Sisu lühikirjeldus: tüviteksti mõiste; tüvitekstide olulisus eesti kirjanduses ja kultuuriloos; praktilisi näiteid eesti kirjanduse tüvitekstidest ja nende analüüs.

Õpiväljundid: teemapäeval osalenu:

  • tunneb eesti kirjanduse olulisemaid tüvitekste;
  • mõistab tüvitekstide olulisust eesti kultuuriloos.  

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolitusel osalejatele väljastatakse Koolituskeskuse Vilko poolt koolitustõendid.

Registreerumistähtaeg:  Info , telef 776 2409.