« Tagasi

Koolitus Rahvusraamatukogus „Näituste koostamine ja korraldamine“. Kogemusõpe Viimsi valla raamatukogudes.

Toimumisaeg: 10. september 2020. a.

Toimumiskoht: Harjumaa, Tallinn; Viimsi

Koolitusreisi  korraldaja: Triin Kodusaar

Maht: 7 ak/t

Eesmärk:
Anda teadmisi näituste koostamiseks ja korraldamiseks, arendada erialaseid teadmisi kogemusõppe kaudu (Rahvusraamatukogu, Viimsi Raamatukogu, Püünsi harukogu), korraldamaks näitusi, tegevustubasid ning  pakkumaks erinevaid raamatukoguteenuseid    vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 osa B.2.3 „Lugeja- ja infoteenindus" kompetentsidele: pakub raamatukogu- ja infoteenuseid lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast (2); korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi ja üritusi, lähtudes raamatukogu tegevuskavast, sihtrühma vajadustest ja kaasates kogukonda; koostab teavitusmaterjale; viib läbi kasutajakoolitusi vastavalt sihtrühma tasemele ja vajadustele, kasutades sobivat koolitusvormi ning -meetodit (3). http://www.eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine

Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad

Sisu lühikirjeldus:

 • näitustegevuse planeerimine ja korraldamine raamatukogus Rahvusraamatukogu näitel;
 • näituse vormid: väljapanek, galeriinäitus, e-näitus;
 • raamatunäituse koostamise põhimõtted;
 • näituse kujundamise viisid ja võtted;
 • kuidas tutvustada lugejatele kogusid ja korraldada haridustegevusi;
 • ringkäik Rahvusraamatukogu näitustel;
 • raamatukogude sulandumine tarbimisühiskonna väljakutsetesse Viimsi Raamatukogu näitel (raamatukogu kolimine kaubanduskeskusesse ehk raamatukogusse sisseastumine muudetakse võimalikult lihtsaks);
 • Viimsi Raamatukogus pakutavad teenused, raamatukoguteenuse paindlik kaasaskäimine inimeste uute vajadustega;
 • Viimsi Raamatukogu kogemused tööst vallaraamatukoguna;
 • Püünsi harukogu töö kooli õpikeskkonna osana põhikogu osas;
 • innovatsiooniõpitoad ehk tegevustoad raamatukogudes.

Õpiväljundid:
koolitusreisil osalenu:

 • omab teadmisi näituste kavandamiseks, koostamiseks ja korraldamiseks raamatukogus;
 • tunneb kaasaegseid raamatunäituse koostamise põhimõtteid;
 • oskab rakendada loovust ja praktilisi võtteid näituste kujundamiseks;
 • oskab korraldada raamatukogus haridustegevusi;
 • omab ülevaadet kaasaegsetest suundumustest raamatukogude ruumidele ning seal pakutavatele teenustele;
 • tunneb rahvaraamatukogu toetavaid tegevusi kooli õppekava täitmisel ning ühtlasi kooliraamatukogu ülesannete täitmist põhikogu osas;     
 • rakendab oma igapäevatöös koolitusreisilt saadud teadmisi, sh uute teenuste pakkumisel ning tegevusõpitubade korraldamisel.

Rahvusraamatukogu koolituse läbinutele väljastatakse Rahvusraamatukogu koolitustõend.

Info: Triin Kodusaar, Triin.Kodusaar@poltsamaark.ee,  tel. 776 2409.