« Tagasi

Teemapäev „Raamatukogupäevad 2021. Kaasaegne eesti luule“

Toimumisaeg: 15. oktoober 2021. a.

Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal Põltsamaa Veski tn 3.

Maht: 6 ak/t (loeng, arutelu)

Esinejad:

 • Ülevaade 2021. a. raamatukogupäevade planeeritavatest sündmustest. Riina Holtsmeier, Põltsamaa Raamatukogu, teenindusjuht; Sandra Adamson, Põltsamaa Raamatukogu, lastekirjanduse spetsialist; Kristi Pukk, Jõgeva linnaraamatukogu, direktor; Anu Ots, Mustvee Raamatukogu, direktor
 • Rahva Raamatu kliendipäev. Maris Oro, Põltsamaa Raamatukogu, kogude spetsialist
 • ERÜ Maaraamatukogude 30. suveseminar Hiiumaal. Triin Kodusaar, Põltsamaa Raamatukogu, peaspetsialist; Kristi Pukk, Jõgeva Linnaraamatukogu, direktor
 • Kaasaegne eesti luule. Lektor Jürgen Rooste

Eesmärk:

Hinnata ja võrrelda raamatukogumõõdikute põhjal maakonna raamatukogude tööd, nende ühiskondlikku mõju ja kasulikkust vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 B.2.5 Arendustegevus" kompetentsile: 2) kogub ja üldistab oma töövaldkonnaga seotud andmeid; tõlgendab andmeid sobivas kontekstis ning Raamatukoguhoidja, tase 7 B.2.4 Juhtimine ja arendustegevus kompetentsile: 2) algatab ja koordineerib raamatukogu tegevusega seotud andmete kogumist; analüüsib kogutud andmeid, kasutades erinevaid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid; tulemuste alusel korraldab edasist tegevust.

http://www.eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine.

Avardada, väärtustada ja kinnistada kaasaegse eesti luule alaseid teadmisi  vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 B. 2.4 Lugejateenindus; andmekogude loomine ja vahendamine" kompetentsile: 4) korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi, lähtudes raamatukogu tegevuskavast, sihtrühma vajadustest ja kaasates kogukonda; koostab teavitusmaterjale; viib läbi kasutajakoolitusi vastavalt sihtrühma tasemele ja vajadustele, kasutades sobivat koolitusvormi ning –meetodit ja eetikakoodeksile (lisa 1).

Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Üleriigiliste raamatukogupäevade sündmused Jõgevamaal
 • Rahva Raamatu kliendipäev
 • ERÜ Maaraamatukogude 30. suveseminar
 • Eesti luule alates 2000. a.
 • Eesti luule uuemad suunad
 • Kaasaegsed eesti luuletajad

Õpiväljundid: teemapäeval osalenu:

 • Omab ülevaadet planeeritavatest raamatukogupäevade sündmustest;
 • omab ülevaadet pakutavatest raamatukoguteenustest Hiiumaal;
 • omab ülevaadet eesti luulest alatest aastast 2000;
 • omab ülevaadet kaasaegse eesti luule uuematest ja olulisemast suundadest;
 • teab kaasaegseid eesti luuletajaid.

Registreerumistähtaeg: 8. oktoober 2021 k.a. Info Triin Kodusaar, Triin.Kodusaar@poltsamaark.ee, tel. 776 2409.                   

Ajakava

  9.30 – 11.00              Mis tehtud, mis teoksil

11.00 – 11.15              Paus   

11.15 – 12.45              Kaasaegne eesti luule I

12.45 – 13.30              Lõuna kohvikus Rivaal (oma kulul)

13.30 – 15.00              Kaasaegne eesti luule II