« Tagasi

Teemapäev ja koolitus "Töökeskkonna ergonoomika"

Toimumisaeg: 17. veebruar 2022. a.

Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal Põltsamaa Veski tn 3.

Maht: 6 ak/t (loeng ja harjutused)

Esinejad: Rutt Rimmel (Põltsamaa Raamatukogu direktor), Anu Ots (Mustvee Raamatukogu direktor), Kristi Pukk (Jõgeva Raamatukogu direktor), Riina Holtsmeier (Põltsamaa Raamatukogu teenindusjuht); Jaanika Käsper (Koolitus ja Kogemus OÜ töökeskkonnaspetsialist)

Eesmärk:

Hinnata ja võrrelda raamatukogumõõdikute põhjal maakonna raamatukogude tööd, nende ühiskondlikku mõju ja kasulikkust vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 B.2.4 Arendustegevus" kompetentsile: 2) kogub ja üldistab oma töövaldkonnaga seotud andmeid; tõlgendab andmeid sobivas kontekstis ning „Raamatukoguhoidja, tase 7 B.2.4 Juhtimine ja arendustegevus" kompetentsile: 2) algatab ja koordineerib raamatukogu tegevusega seotud andmete kogumist; analüüsib kogutud andmeid, kasutades erinevaid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid; tulemuste alusel korraldab edasist tegevust.

Anda teadmisi, kuidas muuta oma töökoht paremaks, mugavamaks ja endale sobivamaks vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 A.3 Töö keskkond ja eripära" kutsekirjeldusele: Raamatukoguhoidjad töötavad üldjuhul siseruumides: lugemissaalides, hoidlates ja muudes raamatukogu ruumides. Töö toimub graafiku alusel, mis võib sisaldada töötamist puhkepäevadel. Võib esineda töötamist sundasendis ja kokkupuudet allergeenidega (tolm, trükivärv jne); töötamisel on koormus silmadele.

Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad

Sisu lühikirjeldus:

 • Ülevaade Jõgeva maakonna raamatukogude tööst 2021. aastal
 • Ülevaade teema-aasta plaanidest valdade kaupa
 • Ergonoomika – erinevad tähendused
 • Ergonoomika teadlik kasutamine töökohal
 • Millega saab igaüks enda tervist ISE toetada
 • Kuidas muuta oma töökoht endale mugavaks
 • Erinevad tervist hoidvad, toetavad ja ennetavad harjutused

Õpiväljundid: teemapäeval osalenu:

 • omab ülevaadet maakonna raamatukogunduse arengutest 2021. aastal;  
 • omab ülevaadet raamatukogude aasta sündmustest;
 • oskab raamatukogutöö mõõdikuid kasutades hinnata, võrrelda ning näidata oma raamatukogu töö kasu(m)likkust ning ühiskondlikku mõju;
 • Saab ülevaate erinevatest ergonoomikavõtetest töökohal
 • Saab kaasa erinevad ergonoomika harjutused
 • Saab kaasa teadmised, kuidas muuta oma töökoht paremaks, mugavamaks ja endale sobivamaks.

Registreerumistähtaeg: 10.02.2022 Info Rutt Rimmel rutt.rimmel@poltsamaark.ee

Ajakava

09.30 – 10.45   Maakonna raamatukogud aastal 2021 (Rutt Rimmel)
                         Raamatukogude teema-aasta tähised (Anu Ots, Kristi Pukk, Riina Holtsmeier)

10.45 – 11.00    Paus   

11.00 – 12.15    jätkub

12.15 – 13.00   Lõuna kohvikus Rivaal (oma kulul)

13.00 – 15.00  Töökeskkonna ergonoomika koolitus (Jaanika Käsper)