« Tagasi

Koolitus "Teeninduskultuur kui turundussõnum"

Toimumisaeg: 7. aprill 2022. a.

Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal, Põltsamaa Veski tn 3.

Maht: 6 ak/t (loeng)

Koolitaja: Heli Tooman

Eesmärk:

Anda teadmisi, kuidas pakkuda suurepärast raamatukoguteenust, vastavalt Raamatukoguhoidja, tase 6, kompetensile B.2.3 Lugeja- ja infoteenindus.

Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad

Sisu lühikirjeldus:

  • Mida tähendab kliendikeskne teenusedisain
  • Milline kultuur on teeninduskultuur
  • Teeninduskeel kui turundussõnumid kogu klienditeekonnal
  • Teeninduskultuuri sibula kasvatamine

Õpiväljundid: teemapäeval osalenu:

  • Saab aru, millised on raamatukogu teeninduskultuuri väärtused, kuidas neid igapäevatöös kanda
  • Omab teadmisi teeninduskeelest kui turundussõnumitest kogu klienditeekonnal
  • Teab, kuidas kasvatada raamatukogu teeninduskultuuri sibulat

Registreerumistähtaeg: 04.04.2022 Info Rutt Rimmel rutt.rimmel@poltsamaark.ee

Ajakava

09.30–11.00 Kliendikeskne teenusedisain – uus lähenemine teenuste loomisel, turundamisel ja teenindamisel

11.00–11.15 Paus   

11.15–12.45 Teenindusmeel, teeninduskultuur ja teeninduskeel kui turundussõnumid kogu klienditeekonnal

12.45–13.30 Lõuna kohvikus Rivaal (oma kulul)

13.30–15.00  Teeninduskultuuri sibula kasvatamine